vHRvJqmcsJT

vHRvJqmcsJT

..................

yvHRvJ,DQ thWxUxDE

yq}QuxUxDE

vHRvJqmcsJT thWvTrg

q}QqRuvTrg.

  e;qTzDE(uY1EudT-tHTrJ)

 

 

xD;eJUxR

.............

zHEzlE1]NgtqmcsJT

zdWvHQvzWxD;eJUxJT

rdzgqmtJWju}]1hW,E

1]eUv*hQzdWvzW.

 

vHRvJ'JqmcsJT

...........................

vHRvJv1hW rhRvzT

q}QqRuvTuFT

1]bU1HW'k]zsDWxUxJT

vHRvJ'JqmcsJT.

e;tJWcsHY(uGHQvDT-tHTrJ)

 

NQueHbWemQ

..........................

BzsdTvHRvJv1hWbW

rd'WbWqmuW

vHRvJthWvTrgyusQ

NQueHbWemQ.

------------------

Add new comment

3 + 16 =