ချဲၩ့ထဲၩ့ဖျိၩ့အဲၪနဆၨၩ

ယဒၪလၧထံၩၥိၭလဖၪ = ကျွန်မသူငယ်ချင်းများနဲ့တွေ့တယ်

ပလ့ၩဎွ့ၩဆၧ = ကျွန်မဈေးသွားဝယ်တယ်

ယဝ့ၬလၩ့ဆၧ = ကျွန်မတံမျက်စည်းလှည်းတယ်

ယထူၭဂံၪ့ = ကျွန်မအိမ်တိုက်တယ်

ယထူၭတရၫ့လံၩ = ကျွန်မပြတင်းပေါက်ကိုတိုက်ချွတ်တယ်

ယၡီၫ့ဖီၫထံၫ =  ကျွန်မပန်းပင်ရေလောင်းတယ်

Add new comment

3 + 7 =