ျပန္​လည္​သင္​ၾကား မိမိဘာသာစကား(အပိုင္​း၅)

ျပန္လည္သင္ၾကား မိမိဘာသာစကား (အပိုင္​း ၅)
----------------------------------------------------
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ကရင္လိုျပန္လည္ ေခၚဆိုျခင္း။ comment မွာလည္း ျပန္လည္မွတ္မိေသးသည့္ အသီးအႏွံ မ်ားကိုလည္း ကရင္လိုေရးတင္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေဝမွ်ၾကပါစို႔။

Add new comment

12 + 6 =

Please wait while the page is loading