အ​ေနာက္​ပိုးကရင္​​ေ၀ါဟာရစကားလံုးမ်ား-အပိုင္း ၄

အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။ ဒီကေန႔ ဘာသာစကားေ၀ါဟာရသင္ၾကားျခင္းအေၾကာင္းကို ေရာက္ရွိလို႔လာျပန္ပါၿပီး။ ဒီကေန႔ သင္ၾကားပို႔ခ်မဲ့ ေ၀ါဟာရစကားလံုးေတြကေတာ့ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ဒု ဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴး ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး ႀကီး စသည့္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading