အ​ေနာက္​ပိုးကရင္​စကား​ေျပာ အပိုင္​း(၉)

အေနာက္ပိုးကရင္စကားေျပာအပိုင္း ၉ ကို နန္႔ပန္းအိျဖဴ ေခၚ နန္႔အိုင္ေဖာင္ပြားမွ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ စိတ္၀င္းစားသူမ်ား ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါတယ္။ မိမိဘာသာစကားကို ျမတ္ႏိုးအေလးထားသူမ်ား မတတ္ေသးေသာသူမ်ား ျပန္လည္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ဖို႔ ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

3 + 1 =

Please wait while the page is loading