စကားႏွင့္ စာေပ အေလးထားၾကဖို႔ အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း

https://www.youtube.com/watch?v=rMAT3n-34k0

အပ္​ိုင္​း (၂) စာ​ေပႏွင္​့စကားသည္​ မည္​ကဲ့သို႔အ​ေရးႀကီး​ပံုကို ဧရာ၀တီတိုင္​း​၊ကရင္ အမ်ိဳးသားစာ​ေပႏွင္​့ယဥ္​​ေက်းမႈ နာယက ဆရာႀကီးမန္​း​ေဒးဗစ္​မွ ​ပိုးကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ ေ၀မွ်ေပးထားပါတယ္​။ စကားစာေပသည္ ေမြးရာပါ အေမြအႏွစ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစား ေျပာဆိုၾကၿပီး ထိန္းသိန္းျမင့္တင္ေပးၾကဖို႔ ယေန႔လူငယ္မ်ားအားလံုးကို သက္ငယ္စကားသက္ငယ္ၾကားဆိုသလို အားေပးတုိက္တြန္း ႏိႈးေစာ္ထားပါတယ္။

Add new comment

7 + 4 =

Please wait while the page is loading