ငါးအမည္မ်ားအေၾကာင္း (အပိုင္း ၈)

အခ်ိဳ႕​ေသာ ငါးမ်ားကို ကရင္​လို မ​ေခၚတတ္​​ေတာ့တဲ့အတြက္​  အသိပညာ  ဗဟုသုတ  ​ေလး​ေတြ  တိုးပြားလာ​ေအာင္​  ​ေျပာျပ​ေပးထားပါတယ္။ ငါးပုတ္သင္၊

ငါးေရြး၊ ငါးျမင္းရင္း၊ ငါးျမင္းအုပ္ဖား၊ ငါးရံ႕ေခါင္းတို၊ ငါးေနာက္သြား၊ ငါးပက္လက္

စသည့္ ငါးအမ်ိဳးအမည္မ်ားကို အေနာက္ပိုးကရင္ ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ထားေပးပါတယ္။

Add new comment

1 + 6 =

Please wait while the page is loading

ငါးအမည္မ်ားအေၾကာင္း (အပိုင္း ၈) | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.