ကရင္႐ိုးရာ လက္ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ျခင္းအေၾကာင္း

ကရင္လက္ခ်ည္ျဖဴ ပြဲ က်င္းပျခင္းအခမ္းအနားအျပည့္အစံုတင္ဆက္ထားေပးပါတယ္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကရင္လက္ခ်ည္ျဖဴပြဲ က်င္းပပံုမ်ားကို ရုပ္သံအျဖစ္ အျပည့္အစံုတည္းျဖတ္ ထုတ္္လြင့္ေပးထားပါသည္။

Add new comment

16 + 1 =

Please wait while the page is loading