ကရင္ႏွစ္သစ္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား

ဧရာဝတီတိုင္း၊အိမ္မၼဲၿမိဳ႕နယ္၊ရြာသစ္အုပ္စု၊ေတာင္စုရြာ၌ က်င္းပေသာ

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္ေကာက္သစ္စားပြဲမွ Bp.ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ၏

ႏွစ္သစ္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား။ (6.1.19)

၁။What can we do for our country? မိမိတိုင္းျပည္အတြက္ ဘာလုပ္ေပးနိုင္မလဲ၊ ၂။ What can we do with the country? မိမိတိုင္းျပည္နဲ႔အတူ ဘာေတြပူးေပါင္းလုပ္ႏိုင္မလဲ၊ နိုင္ငံတႏုိင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတက္ဖို႔ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိွမွ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ အားလံုးလက္ခံၾကမွာပါ။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္အေနနဲ႔မဟုတ္ဘဲ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္တည္ေဆာက္ၾကဘို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ အေပးအယူကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ၀ိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္ရမဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္တည္လာဖို႔ ဆႏၵရိွသူအားလုံး ၀ီရိယစုိက္ထုန္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေမြးဖြားရွင္သန္ဘို႔နဲ႔ လိုအပ္တဲ့ေရခံေျမခံအေနအထားမွာ ၁။Trust ယံုၾကည္မႈ ၂။ Respect ေလးစားမႈ ၃။Justice တရားမွ်တမႈ ၄။Freedom လြတ္လပ္မႈ ၅။ Love ခ်စ္ျခင္း ၆။ Equality တန္းတူညီမွ်ျခင္း ၇။ Reconciliation ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း ၈။ Collaboration ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ၉။ Unity စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရွင္သန္ဖို႔အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့အရာ သုိ႔မဟုတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရွင္သန္ႏိုင္တဲ့ ေရခံေျမခံဟာ ဘယ္လိုေရခံမ်ိဳးလည္းဆိုေတာ့ ၁။ Hostility ဆိုတဲ့ ရန္လိုမုန္းထားျခင္း။ ၂။ Contempt ဆိုတဲ့ အထင္အျမင္ေသးျခင္း၊ မထီေလးစားျပဳျခင္း။ ၃။ Distrust ဆိုတဲ့ သကၤာမကင္းျဖစ္ျခင္း၊ သံသယရိွျခင္း။ ၄။ Fake News ဆိုတဲ့ သတင္းအတု၊ အမွားေတြတည္ရိွေနျခင္း၊ လြမ္းမိုးေနျခင္း။ ၅။ Hate speech အမုန္းစကားေတြျဖန္႔ၾကဲျခင္း၊ ပ်ံ့ပြားေစျခင္း ဒါေတြရိွေနရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရွင္သန္ဖို႔ ခက္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

Bishop John Hsane Hgyi delivers a speech on Karen New Year Day (6 January 2019)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bishop John Hsane Hgyi, Bishop of the Diocese of Pathein, delivers a speech on the celebration of Karen New Year day held in January 6, 2019 in Taung Su village, Eimme Township, Ayeyarwaddy Region, Myanmar. He begins his address with the two following questions.
What can we do for our country? 
What can we do with the country? 
 All will accept that a country to be developed, peace must be existent. So, I encouraged you all to participate in the peace process of building our country not as spectators but as players. Peace is not a matter of “give and take. All must participate in building peace for the country.
In order to beget peace, all those who have great desire must effort with diligence. Foundations that are required to beget peace are as follows:
Trust 
 Respect 
Justice 
Freedom 
Love 
Equality 
Reconciliation 
Collaboration 
Unity 
The elements that are blocking peace to survive are:
Hostility 
Contempt 
Distrust 
Fake News 
5.Hate speech 
Peace is difficult to survive if these elements are existing,

Add new comment

2 + 3 =

Please wait while the page is loading