ကရင္ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းေပးျခင္း

ကရင္ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းေပးျခင္း

ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မွာ RVA Pwo Karen ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားရဲ႕ ႏွစ္သစ္မဂၤလာဆႏၵျပဳဆုေတာင္းျခင္းေတြကို အားေပးနားဆင္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ Happy Karen New Year!

Add new comment

5 + 10 =

Please wait while the page is loading