ေယဇူးဘုရင္ပြဲ တနဂၤေႏြ

သခင္ေယဇူးသည္ ပီလာတူးမင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္စကားေျပာဆိုရာတြင္ သူသည္ပီလာတူးမင္း၏ေမးျမန္းခ်က္အတိုင္း ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္းဖြင့္ဟ ဝန္ခံခဲ့သည္။...

အျပည့္အစံုကိုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကိုႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

3 + 11 =

Please wait while the page is loading