ဖူးဆရာေဒဗစ္၏ ေဟာၾကားခ်က္

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္နားလည္ေပးျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ဖူးဆရာေဒးဗစ္မွ ေဟာေျပာသြန္သင္ဆံုးမ ပို႔ခ်ေပးလိုက္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နားလည္ေပးျခင္းက အခ်င္းခ်င္းအၾကား ေျပလည္မႈေတြရရွိမွာျဖစ္သလို လူမႈဆက္ဆံေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ထားပါတယ္။

Add new comment

9 + 8 =

Please wait while the page is loading