စိန္႔ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယားအေၾကာင္း-အပိုင္း ၅

ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယဲသည္ ေရာက္ေလရာရာ၌ သူတစ္ပါးကိုကူညီတတ္ျခင္း ၊ ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲတတ္ျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ား၏ခ်စ္ခင္နွစ္သက္ခံရျခင္း၊ အိႏၵိယသို ့မေရာက္ခင္ စပိန္နိုင္ငံတြင္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ရခ်ိန္ သူ၏တရားေဟာေကာင္းျခင္း၊ ပံုစံနမူနာေကာင္းမ်ားျပျခင္းေၾကာင့္ စပိန္ဘုရင္၏နွစ္ျမိဳ႕ျခင္းကိုရ႐ွိေလသည္။ စပိန္နိုင္ငံ၌သာသနာျပဳရန္ဖိတ္ေခၚ ထားျခင္းခံရသည္။ သို ့ေသာ္ သူ၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ အႏၵိယနိုင္ငံ၌သာ သနာျပဳရန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယသို ့ဆက္လက္ထြက္ခြါသြားေလသည္။

Add new comment

1 + 5 =

Please wait while the page is loading