(၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီရွင္ဘရာသာရ္မ်ားနွင့္ ရဟန္းေလာင္းေက်ာင္းသားမ်ား၀တ္ရုံသကၤန္းခံယူပြဲ

မတ္လ ၃၀ ၊ ၂၀၁၉ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ မရမ္းေခ်ာင္း သံုးပြင့္ဆိုင္ေျမတြင္ ရဟန္းေလာင္းမ်ား၏ ဝတ္႐ုံသကၤန္းခံယူပြဲႏွင့္ ဘရာသာရ္မ်ား၏ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီကို အဘဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီႂကြေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ နံနက္၆နာရီခြဲတြင္ မစၦားတရားစတင္ၿပီး ရဟန္းေဘာင္ကိုတက္လွမ္းမည့္ ကိုရင္(၆)ပါးအား အဖဆရာေတာ္မွ ဝတ္ရံုသကၤန္း ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ သာသနာ့လယ္ကြင္းမွာ ဇာေဗးရီးယန္း ဘရာသာရ္မ်ားအျဖစ္ႏွင့္ ဘဝကိုဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း (၂၅)ျပည့္ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ႐ွင္ (၅)ပါးတို႔၏ ဘုရား႐ွင္အား ေက်းဇူးတင္မြမ္းျခင္း ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ေငြစင္ဂ်ဴဘီလီ႐ွင္မ်ားမွာ... 1.Bro.ဗင္းဆင္း 2.Bro.သီအိုဖင္း 3.Bro.အုန္းေရႊ 4.Bro.ဟင္နရီ 5.Bro.ဂြၽန္းေမာင္ေမာင္။ သကၤန္းယူသည့္ ရဟန္းေလာင္းကိုရင္မ်ားမွာ 1.Bro.ေဆရီ 2.Bro.ဂြၽန္နယူးမင္း 3.Bro.ခ်ားလ္စ္ 4.Bro.ဂြၽန္ေဘာစကို 5.Bro.ေဂ်ာ့ 6.Bro.ဂြၽန္ေပါလ္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ပြဲေတာ္သို႔လာေရာက္ခ်ီးျမႇင့္အားေပး ဆုေတာင္းေပးၾကသူ ရဟန္း႐ွင္လူစုစုေပါင္း မွာ (၇၀၀)ခန္႔႐ွိပါသည္။

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading