ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အၿပီးအပိုင္ ရပ္တန္႔ေပးရန္ သဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ေမာင္ဘို ၏အေနာက္ပိုးကရင္ ဘာသာျဖင့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ဆုေတာင္းေပးၾကရန္အတြက္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္း (၁၁ ဧၿပီ ၂၀၁၉)
၁။ ေမခႏွင့္ ေမလိခ စီးဆင္းေသာေနရာသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္း၀င္အခ်က္အျခာေနရာျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္းႏွင့္ ရိုးရာအ ေမြအႏွစ္မ်ားဆံုးရံႈးေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
၂။ ေမခႏွင့္ ေမလိခ ဆံုစီးရာ မိခင္ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ၊ ျမစ္ဆံုေရကာတာတည္ေဆာက္ခဲ့လွ်င္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအာလံုးဆိုး၀ါးေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။
၃။ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ သဘာ၀ေဘးတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ဆံုဆည္က်ိဳးေပါက္ပ်က္စီးျခင္းျဖင့္ႀကံဳရလွ်င္ လူ႕အသက္ေပါင္းသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ရမည္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျမင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ပူပင္ေသာက ရင္တက္မေအးျဖစ္ေနၾကရပါသည္။
၄။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနႏိႈင္မႈအတြက္လည္းေကာင္း ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၌တာ၀န္ရွိပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနၾကသော ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကိုလည္းေကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုလည္းေကာင္း ဤျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးစားေနမႈအား လံုး၀ (လံုး၀) အၿပီးအပိုင္ရပ္ဆိုင္းေပးပါရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး၏ ကိုယ္စား ေလးနက္စြာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။
ျမစ္ဆံုေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ရန္ႀကိဳးစားေနၾကေသာ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျမင္မွန္ရရွိလွ်က္ ျပည္သူမ်ား၏သေဘာဆႏၵမ်ားကို လိုက္ေလ်ာလာႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အထူး၀ိုင္း၀န္းဆုေတာင္းေပးၾကပါရန္ တစ္ပါတည္း ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
 

Add new comment

17 + 2 =

Please wait while the page is loading