ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အဖြင့္ မိန္႔ခြန္း

ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ မိန္႔ခြန္း (၂၈ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၈)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ MCC ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ လက္ခ်ည္ပြဲ သို႔တက္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အခန္းအနားတြင္တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအားလံုးကို မိန္႔ခြန္းျမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပြဲေတာ္ကို လူငယ္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳၾကသည္ကို ျမင္ရေသာအခါ အင္မတန္မွ အားရပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Add new comment

5 + 1 =

Please wait while the page is loading