ေဒသတြင္း ကက္သလစ္ ဘာသာေရးသတင္း

ကက္သလစ္သာသနာ့အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆံုျခင္း။
ဟသၤာတဇံုအတြင္းရွိ ကက္သလစ္သာသနာ့အက်ိဳးေတာ္ေဆာ္မ်ားသည္ ကညင္ဆုိင္ကက္သလစ္သာသနာတြင္ ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး သာသနာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပ အႀကံအဥာဏ္ယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ တာ၀န္ခံ ဖာသာရ္ ဂၽြန္စဖတ္ မွ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။
​ကညင္ဆိုင္ရြာ၊ က်ံုေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟသၤာတ ခရိုင္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး။
Photo Credit: ဖူးဘာနာဘတ္​

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading