ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းအစီအစဥ္

121 နွစ္ျပည့္ စိန္ဖရန္စစ္ဇာေဗရီ သီလ႐ွင္အသင္းဂိုဏ္းတည္ေထာင္ျခင္းပြဲတြင္ စစၥတာရ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။ ပုသိမ္ မရမ္းေခ်ာင္း။(26 Aug 2018 )

Add new comment

2 + 1 =

Please wait while the page is loading

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းအစီအစဥ္ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.