ဦးပဥၨင္းသိကၡာတင္ပြဲအခမ္းအနား

ဦးပဥၨင္းသိကၡာတင္ပြဲအခမ္းအနား၊

(၀၆.၁၀.၂၀၁၈)

ပုသိမ္ၿမိဳ႕

ဦးပဥၨင္းသိကၡာတင္ပြဲအခမ္းအနားကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ေက်ာင္း၀န္းရွိ စိန္ပီတယ္ ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းႀကီးတြင္ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဖဆရာေတာ္ ဂၽြန္ဆိန္းဟွီမွ ဘရာသာရ္ ပါစကား ကိုကိုေအာင္အား ဦးပဥၨင္း သိကၡာကို ေပးခဲ့ပါသည္။ သိကၡာတင္ပြဲ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ကို နံနက္ ၆ နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading