အစီရင္ခံစာေရးနည္းသင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း

Report Writing Training

Report Writing Trainingကို ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဂ႐ုဏာ Social Center ခန္းမေဆာင္တြင္( Nov29-30)အထိ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း႐ွိပါသည္။
သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားမွာ Bangladesh ႏိုင္ငံ( GRET International NGO )အဖဲြ႔အစည္းမွ Project Manager ျဖစ္သူ Nirjharinee Hasan ႏွင့္ မိုးမိုးခိုင္တို႔ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားမွာ KMSS ႐ုံးသူရံုးသားမ်ား၊NGO အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ပုသိမ္သာသနာဆိုင္ရာ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း(31)ေယာက္ တက္ေရာက္ပါသည္။သင္တန္း၏အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစီရင္ခံစာကို ေကာင္းမြန္စြာေရးသားတင္ျပႏိုင္းေရး ျဖစ္ပါသည္။

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading