ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲက်င္းပျခင္း

ပုသိမ္သာသနာမွ ဒုတိယေျမာက္ PIME ရဟန္းျဖစ္ေသာ Fr. Saw Peter Myo Min Oo ၏ ရဟန္းသိကၡာတင္အခမ္းအနားျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ေမရီလန္းသာသနာမွ ျဖစ္ျပီး PIME သာသနာျပဳဂိုဏ္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျပီး သီအိုေလာ္ဂ်ီႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အီတလီႏိုင္ငံတြင္ သင္ယူခဲ့ျပီး အမိျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လာကာ မိမိ၏သာသနာျဖစ္ေသာ ပုသိမ္သာသနာတြင္ ပုသိမ္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ ဂြ်န္မန္းဆိန္းဟွီ၏လက္ေတာ္မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔၊ စိန္ပီတယ္စိန္ေပါလ္ပြဲေန႔တြင္ ရဟန္းသိကၡာကို ခံယူခဲ့ပါသည္။ သူ၏ သာသနာျပဳသြားရမည့္ေနရာမွာ ပါပူ၀ါနယူးဂီနီ ျဖစ္ပါသည္။ သိကၡာတင္မစၦားတရားတြင္ PIME အသင္းဂိုဏ္းမွ ရဟန္းေတာ္ (၁၀)ပါး ႏွင့္အတူ ပုသိမ္သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဘာသာသူမ်ား စုစုေပါင္း (၆၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ လာေရာက္အားေပးဆုေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ရဟန္းေတာ္သစ္ရဲ့သာသနာျပဳခရီးစဥ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအျဖစ္ သက္ဆုံးတုိင္ ဆက္ကပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ျပီး သတိရဆုေတာင္းေပးၾကပါစို႔။

Add new comment

1 + 3 =

Please wait while the page is loading