ခရီးသြားမွတ္တမ္း ဓာတ္ပံု ဗီဒီယို-အပိုင္း ၁

ပုသိမ္သာသနာမွဘုရားဖူးခရီးစဥ္။( 2018 Dec 5-9) ။

ပုသိမ္သာသနာမွ ပုသိမ္ေက်ာင္းထိုင္ မြန္ဆီေညာ္ ဝီလ္းဖရက္ျမင့္စိုး၊ပုသိမ္က႐ုဏာဒါ႐ိုက္တာ ဖာသာရ္ ဟင္နရီအိုင္ခလိန္ တို႕ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ပုသိမ္သာသနာဇံုအသီး သီးမွဇံုမူးမ်ား၊ ပုသိမ္သာသနာ ေကာ္မ႐ွင္အသီးသီးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း(28) ဦးတို႔သည္ (5.12.18) မွ ဘုရားဖူးႏွင့္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ကိုစတင္ပါသည္။ ခရီးစဥ္မွာ ကေလာ၊ေအာင္ပန္း၊ လြိဳင္ေကာ္ ၊ဖယ္ခံု သို ့သြားေရာက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားသတင္းစကားပါးလိုက္ပါသည္။

 
 
 
 

Add new comment

9 + 0 =

Please wait while the page is loading