ကရင္ႏွစ္သစ္ဆုမြန္စကား

ကရင္လူမ်ိဳမ်ား စညး္လံုးညီညြတ္ၾကဖို႔ အဖဆရာေတာ္ဂၽြန္ဆိန္းဟွီမွ ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္းနဲ႔အတူ မိန္႔မွာထားပါတယ္။

အျပည္အစံုၾကည့္႐ႈနားဆင္ရန္ ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုကို ဖြင့္ၾကည့္နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

Add new comment

6 + 9 =

Please wait while the page is loading