ကက္သလစ္သီရွင္မ်ားႏွင့္အေမးအေျဖျပဳလုပ္ျခင္း

ေျမာင္းျမကက္သလစ္သာသနာတြင္ ဓမၼသင္တန္းေက်ာင္း၌ အမႈေတာ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ကက္သလစ္သီလရွင္မ်ားအား သူတို႔ထမ္းေဆာင္ေနၾကရေသာ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးထားပါတယ္။ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရလဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ေနၾကလဲဆိုတာကို ေျပာျပေပးထားပါတယ္။ စိတ္၀င္တစား ၾကည့္ရႈနားဆင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။...

အျပည့္အစံုကို ၾကည့္ရႈနားဆင္ရန္ ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

9 + 10 =

Please wait while the page is loading