မိသားစုေရးရာ

အိမ္ေထာင္မိသားစုအေပါင္းတို႔...

ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာ လူေတြဟာ အျပစ္ကို အျပစ္ရယ္လို႔ မထင္ေတာ့တာ၊ မေကာင္းတာကို မေကာင္းတာမွန္းမသိေတာ့ပဲ ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္းဟာ အျပစ္ျဖစ္မွန္း မထင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ လူဟာ လြပ္လပ္ခြင့္ ရွိတယ္ ေျပာၿပီး ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္းကို ထမင္းစားေရေသာက္လိုပဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းဟာ ၀မ္းနည္း စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ႏွစ္တိုင္း ကမၻာႀကီးမွာ ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ကေလးေတြအေတာ္ ေသၾကရပါတယ္။ ကေလးေတြကို ဖ်က္ခ်ျခင္းဟာ အင္မတန္မွ ေၾကက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ့္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့ကေလး၊ အျပစ္ကင္းမဲ့တဲ့ ကေလး အတြက္ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ဂၽြန္ေပါလ္ ေျပာတာက ေမြးဖြားျခင္း မခံရေသးတဲ့ ကေလးငယ္ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းဟာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအတြက္၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ဆူး ျဖစ္ေစပါတယ္။ ယေန႔ ကမၻာႀကီးဟာ အျပစ္အမွား၊ မေကာင္းမႈေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနပါၿပီး။ ဒါ့ျပင္ ဘုရားဆိုတာ ဘာလဲ၊ အျပစ္ဆိုတာ ဘာလဲ မသိၾကေတာ့ပါဘူး။ ဘယ္ဟာက အျပစ္လဲ၊ ဘယ္ဟာက အျပစ္မဟုတ္ဘူးလဲ ဆိုတာ မသိၾကေတာ့တဲ့အခါက်ေတာ့ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားျခင္း၊ မေကာင္းတဲ့ လမ္းကို ေဖာက္ျခင္း၊ ကေလးဖ်က္ခ်ျခင္းေတြဟာ အျပစ္လို႔ မထင္ၾကေတာ့ပဲ မေၾကာက္မရြံ႕ လုပ္ေဆာင္ရဲၾကတယ္။

Add new comment

1 + 18 =

Please wait while the page is loading