မိသားစုေရးရာသုတရစရာ

အသက္ကိုဘုရားပိုင္သည္။ လူကိုဘုရားဖန္ဆင္းခဲ႕တယ္။အသက္ေပးခဲ႕တယ္။ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္း၏ အသက္ရွင္ပိုင္ခြင့္ကို ဘုရားတပါးတည္းသာပိုင္တယ္(ေတာလည္ရာက်မ္း ၃၂း၃၉) ကိုင္ရိုျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ကမၻာ့လူဦးေရ စီမံကိန္းညီလာခံမွာ Mother Teresa က " အသက္သည္ဘုရားေပးေသာ အလွပဆံုးလက္ေဆာင္ပင္ျဖစ္၏။ဒါ့ေၾကာင့္ "အသက္" အားစိတ္ၾကိဳက္သတ္ျဖတ္ေနေသာ စစ္ပြဲမ်ား၊အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ သေႏၶဖ်က္ခ်မႈမ်ားကို ကမၻာတဝွမ္း၌ေတြ႕ရသည္မွာ အလြန္ပင္နာက်င္လွေၾကာင္း၊လူ႕အသက္ကို ဖ်က္ဆီးေနေသာ အၾကီးမားဆံုးေသာအရာသည္ သေႏၶဖ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊လူ႕အသက္ကို ျပန္ႏႈတ္ယူနိုင္ေသာသူသည္ လူ႕အသက္ကို ဖန္ဆင္းခဲ႕သူ ဘုရားတပါးတည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊အေဖျဖစ္ေစ၊အေမျဖစ္ေစ၊ဆရာဝန္ျဖစ္ေစ၊အစည္းအေဝးၾကီးကျဖစ္ေစ၊နိုင္ငံေတာ္ကျဖစ္ေစ မည္သူကမွ်နႈတ္ယူပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ႕ပါသည္။

Add new comment

12 + 2 =

Please wait while the page is loading