ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မဟုတ္ဓားကို ယူေဆာင္လာ၏

ကမၻာေပၚသို႔ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ငါလာသည္ဟု မထင္မွတ္ၾကႏွင့္၊ ျငမ္းခ်မ္းျခင္းကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ငါလာသည္မဟုတ္။ ဓားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္သာ ငါလာ၏။ အေၾကာင္းမူကား သားႏွင့္ အဖ၊ သမီးႏွင့္အမိ၊ ေခၽြးမႏွင့္ ေယာကၡမအခ်င္းခ်င္းစိတ္၀မ္းကြဲေစအံ့ေသာငွာ ငါလာ၏။ လူတစ္ဥိး၏ ရန္သူတို႔မွာလည္း သူ၏အိမ္သူအမ္သားမ်ားပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္။

Add new comment

5 + 8 =

Please wait while the page is loading