ေရေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေတာ္မူျခင္း

ညေနအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ဂါေလေလးယပင္လယ္သို႔ဆင္းၾက၍ ေလွေပၚသို႔တက္ၾကၿပီးမွ ပင္လယ္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ကာဖာနာအုမ္ျမိဳ႕သို႔သြားၾက၏။ ထိုအခ်ိန္၌ ေမွာင္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေယဇူးသည္ သူတို႔ထံသို႔ေရာက္လာေတာ္မမူေသးေပ။ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ေနေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္၌ လိႈင္းတံပိုးထလ်က္ရွိေလ၏။ သူတို႔သည္ ခရီးသံုးမိုင္၊ ေလးမိုင္ခန္႔ ေလွာ္ခတ္လာၾကၿပီးေသာ္ ေယဇူးသည္ ေရေပၚတြင္လမ္းေလွ်ာက္လ်က္ေလွအနားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္ကို ျမင္ၾကသျဖင့္ ေၾကာက္ရြ႕တုန္လႈပ္ၾက၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

11 + 2 =

Please wait while the page is loading