ေန႕စဥ္ ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔....

    ဒီကေန႔က်မ္းပိုဒ္ဟာျဖင့္ရင္ သခင္ေယဇူးမိမိရဲ႕ ၿမိဳ႕ နာဇရက္ ၿမိဳ႕ ဘက္ကို ျပန္သြားတဲ့အခါမွာ ဥပုသ္ေန႔ နဲ႔ တိုက္ဆိုင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဥပုသ္ေန႔မွာ ဗိမာန္ေတာ္ကို သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘုရားပညာေတာ္အတိုင္း ဥပုသ္ေန႔ သတင္း ေဆာက္တည္ျခင္းအမႈကို ျပဳပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူဟာ ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွာ တရားဇရပ္မွဴ းက သူ႕ကို က်မ္းစာတစ္လိပ္လာေပးတယ္။ ဖတ္ရႈရတာကိုး။ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ သူလာေပးတဲ့ က်မ္းခ်က္ဟာ ေဟရွာယ အနာဂတ္တိက်မ္းျဖစ္တယ္။ သူဖတ္ရႈရတဲ့ ေဟရွာယ အနာဂတ္တိက်မ္းဟာ သူ႔ရဲ႕ ဘ၀အသက္တာ ျဖစ္တာကို ေဖာ္ျပထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ သူက်မ္းစာ ဖတ္ၿပီးၿပီးျခင္းမွာ က်မ္းခ်က္အားလံုးဟာ အခုပင္ ျပည့္စံုၿပီလို႔ သူ႔ကိုသူ ရည္ညႊန္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ေျပာတာကို သူ႔ရဲ႕ ရြာသူရြာသားေတြကေန ၿပီးတဲ့ေနာက္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

    ၿပီးေတာ့လဲပဲ ဘာဆက္တရားေဟာ ေသးသလဲဆိုေတာ့က ဧလိယ လက္ထက္မွာ ပဲျဖစ္ေစ၊ ဧလိရွ လက္ထက္မွာ ပဲ ျဖစ္ေစ အဲဒီအခ်ိန္အခါေတြက ပရာဖက္ေတြဟာ မိမိေနရင္းေဒသ ေတြမွာ ျပန္ၿပီး တရားေဒသနာေဟာၾကားတာတို႔၊ အံ့ဖြယ္ရာလုပ္ခဲ့တာတို႔ေတြ မျပဳခဲ့ၾကဘူး။ တျခားေနရာေဒသေတြမွာပဲ သြားေရာက္ျပဳလုပ္တယ္ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့က သူ႔ရဲ႕ရြာသူ ရြာသားေတြဟာ သူ႔ကို သေဘာမက်ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့က သူ႔ရြာသူ ရြာသားေတြအတြက္ သူဘာမွ မလုပ္ေပးခ်င္ဘူးဆိုတဲ့ အသြင္ေပၚလာတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲသလိုျဖစ္တယ္ေပါ့ေလး။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကလည္းပဲ သူ႔ရဲ႕ ရြာသူရြာသားေတြဟာလည္းပဲ သူ႔ကို အထင္ေသးတာေတြလည္းပါသြားတယ္ က်မ္းစာမွာ။ ဒါ ဇူဇယ္ရဲ႕ သားမဟုတ္ဘူးလား၊ လက္သမားသား မဟုတ္ဘူးလား စသည့္ျဖင့္ အဲသလို ျဖစ္စဥ္ေလးကို က်မ္းခ်က္္မွာ ေတြ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီကေန႔ က်မ္းခ်က္ရဲ႕အက်ဥ္းခ်ံဳဳးအားျဖင့္ ဒီေဖာ္ျပခ်က္ကို သင္ခန္းစာအေနနဲ႔ ဘာေတြ႕ရသလဲဆိုရင္ သာသနာျပဳမ်ားေတြဟာ ဆိုရင္ျဖင့္ မိမိရဲ႕အၿမိဳ႕ မိမိရဲ႕ရြာ မိမိရဲ႕ေဒသေတြမွာပဲ သူေကာင္းျပဳဖို႔မဟုတ္ဘူး။ တျခားတျခားေသာ ေနရာေဒသေတြမွာ လူမ်ိဳးေတြစီမွာ သြားေရာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သာသနာျပဳၾကဖို႔ ဒါအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မို႔လို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ Missionary Spirit လို႔ေခၚတဲ့ သာသနာျပဳ စိတ္ဓာတ္ အေယာက္တိုင္းမွာ ရွိၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ ကိုယ့္ရြာ ကိုယ့္မိသားစုေတြ ေကာင္းစားဖို႔အတြက္ပဲ မဟုတ္ပဲနဲ႔ အားလံုးအားလံုးေသာ လူသားေတြ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ သူမ်ားေတြမသိေသးတဲ့လူေတြ သူမ်ားေတြအဖယ္ခံထားရတဲ့ လူေတြ အႏွိမ္ခံထားရတဲ့ သူေတြ၊ ဆင္းရဲ႕ ဒုကၡေရာက္တဲ့ လူေတြကို ရွာၿပီးေတာ့ေနာက္ အဲဒီသူေတြစီကို သြားၿပီးေတာ့ ခြန္အားေပးျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကို ယူေဆာင္ေပးျခင္းဆိုတာ ဒါသခင္ေယဇူးဟာ သာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္နဲ႔ သာသနာျပဳ ရဲ႕အလုပ္ကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

    ေနာက္တစ္ခုကလည္းပဲ ခုနက ရြာသူရြာသားေတြေပါ့ေလ မိမိရဲ႕ ေဒသခံ နာဇရက္ၿမိဳ႕ သူၿမိဳ႕သားေတြဟာ လည္းပဲ သူ႔ကို ရင္းႏွီးခဲ့တယ္ေပါ့ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကတည္းက ဆိုေတာ့ သူ႔ကို အထင္ႀကီးတဲ့စိတ္၊ ရြာသူရြာသားေတြ နာဇရက္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြလည္းပဲ သခင္ေယဇူးအေၾကာင္းကို သူမ်ားေတြေျပာတာေတာ့ နားမဆံ့ေအာင္ၾကားေနရတာေပါ့ မက္ဆီးယားသခင္ အံဖြယ္ရာ ဘယ္မွာ လုပ္သြားျပန္ၿပီ ဘယ္မွာ ေဟာေျပာမႈေတြ လုပ္သြားျပန္ၿပီး စသျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္သခင္ေယဇူးအေၾကာင္းကို ၾကားတာေပါ့ေလ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ သူတို႔ကေတာ့ အထင္မႀကီးဘူးေပါ့။ ဒါ တို႔ရြာသားပဲဆိုၿပီးေတာ့ အထင္မႀကီးဘူးဆိုကတည္းကေတာ့ ရြာကို ျပန္ေရာက္တယ္၊ နာဇရက္ကို ျပန္ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီလိုပဲ ထင္တာပဲ။ သူ႔စီက ေမွ်ာ္လင့္ထားတာက ဘာလဲဆိုေတာ့က ေအာ္ သူမ်ားေတြစီမွာလည္း အံဖြယ္ရာေတြ သူလုပ္တယ္ဆိုေတာ့လည္းပဲ တို႔ရြာ တို႔ေဒသကို သူျပန္ေရာက္လည္းပဲ အံ့ဖြယ္ရာေလးေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတာေပါ့။ အံ့ၾသဖြယ္ရာေလးေတြ၊ ထူးဆန္းဖြယ္ရာေလးေတြ၊ သူတို႔လိုခ်င္တာေလးေတြကို သူတို႔ ေတာင္းတေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေနအထားေလးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ သူ႔ကို မယံုၾကည့္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ သခင္ေယဇူးကလညး္ပဲ ခုနသူ႔ကို ေျပာသလိုေပါ့ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိဘူး သူ႔ကို အထင္ေသးတယ္ အဲလို ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အံ့ဖြယ္ရာကိုု သူ႔ရဲ႕ ေဒသမွာ မျပဳခဲ့ဘူးဆိုတာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ အားလံုး ေခါင္းထဲမွာ ရွိဖို႔က လူဆိုတာ ကိုယ့္ရြာသားပဲ ျဖစ္ေစ၊  ကိုယ့္နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပဲ ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕အစီအစဥ္အတိုင္း သူဟာ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေျပာင္းလဲမႈဆိုတာ ေန႔တိုင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းထဲမွာ ထည့္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေလွနံဓားထစ္နဲ႔ လူတစ္ေယာက္ကို မေကာင္းဘူးလို႔ အေသသတ္မွတ္လို႔ မရသလို ေလွနံဓာားထစ္နဲ႔ လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ခါ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္လို႔ တစ္ခ်ိန္လံုး သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရဘူး။ တစ္ခါလူဆိုးျဖစ္လို႔ တစ္ခ်ိန္လံုး လူဆိုးပဲ ျဖစ္မယ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အဲလိုမ်ိဳး စိတ္ထားလို႔လည္း မရဘူး။ ေန႔တိုင္း စကၠန္႔တိုင္းမွာ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိတယ္ ဘုရားရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈဟာ ဘယ္ကလာမွန္းမသိ အဲလိုေပါ့ ေလတိုက္သလိုေပါ့။ သူလာခ်င္တဲ့ အခ်ိန္လာမယ္ သူထိေတြ႔ခ်င္တဲ့ အခ်ိန္ထိေတြ႔မယ္ ဆိုတဲ့ အပိုင္းေလးေတြ ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူတိုင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေနၿပီတဲ့ ေနာက္ အခ်ိန္းတိုင္းမွာ လူတိုင္းကို ေလးစား တန္ဖိုးထားၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတစ္ခ်က္ သင္ခန္းစာ ယူစရာျဖစ္ပါတယ္။

   သခင္ေယဇူး သူ႔ရဲ႕ ေဒသျဖစ္တဲ့ နာဇရက္ၿမိဳ႕ ကို ျပန္ေရာက္တယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း က်မ္းစာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ရတယ္။ ခုနကေျပာသလို ဥပုသ္ေန႔မွာ ဗိမာန္ေတာ္သြားၿပီးတဲ့ ေနာက္ ၀တ္ျပဳ ကိုးကြယ္တဲ့ အခါမွာ ထၿပီးတဲ့ေနာက္ ပေရာဖက္ ေဟရွာယ က်မ္းစာကို ဖတ္ျပတယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း အဲဒီ ပေရာဖက္ ေဟရွာယ က်မ္းစာကို ဖတ္ၿပီးတဲ အခါက်ေတာ့ သူေျပာတဲ့ စကားေၾကာင့္ သူ ဒုကၡေရာက္သြားတယ္ ေျပာရမွာ ေပါ့။ ရြာသူ ရြာသားေတြ သူ႔ကို ၾကည့္မရေတာ့ ဘူး ေခ်ာင္းသတ္တဲ့ အထိ ေခ်ာက္ထဲကို တြန္းခ်ဖို႔အထိျဖစ္ခဲ့တယ္။  ဘာစကားလဲ ဆိုေတာ့က ယေန႔ ပင္လွ်င္ ဤက်မ္းခ်က္သည္ သင္တို႔ ၾကားသည့္အတိုင္း ျပည့္စံုေလၿပီလို႔ ေျပာလိုက္တာကိုး။ ဒီစကားေၾကာင့္ သူ႔ရြာသူ ရြာသားေတြ နာဇရက္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြက သူ႕ကိုု အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆိုတယ္။ ကြယ္ရာမွာ တီးတိုးတီးတိုးနဲ႔ ေပါ့ေလ။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ တြန္းခ်ဖို႔ ျဖစ္သြားတယ္ ဆိုတာကို ေတြ႔ရတယ္။

    ေနာက္တစ္ခုက ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ဖိႏွိမ့္ခံရတဲ့ သူေတြအတြက္ သခင္ေယဇူးဟာ သတင္းေကာင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေပးတာပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ လူေတြရဲ႕ အယူအဆေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္သလိုေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဆင္းရဲတာတို႔ ဖိႏွိပ္ခံရတာတို႔ ဒုကၡေရာက္တာတို႔ ဆိုတာ က်ိန္ဆိုျခင္းခံ ရတဲ့ လူေတြဆိုၿပီးတဲ့ ေနာက္ လူမ်ားစြာ ယူဆထားတဲ့ အယူအဆဟာ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ ဆိုတာကို သခင္ေယဇူး ေဖာ္ျပျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲတာ က်န္ဆိုျခင္းခံ ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒုကၡေရာက္တာ ေရာဂါေ၀ဒနာ ခံစားေနရတာဟာ ကံဆိုးလို႔ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေတြက က်န္ဆိုျခင္းခံ ရတာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ေတာ့ လူတိုင္းဟာ တနည္းမဟုတ္ တနည္း ဆင္းရဲ ၾကတာႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထားပါေတာ့ ေငြေၾကး ဥစၥာ ဓန ရွိတဲ့ လူေတြလည္းပဲ ပစၥည္း ဥစၥာ ခ်မ္းသာရင္ ခ်မ္းသာမယ္ေပါ့ေလ သို႔ေသာ္လည္း ဆင္းရဲတဲ့ အပိုင္းေလးရွိတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ အထီးက်န္ ခံစားေနတာတို႔ စိုးရိမ္ပူပန္ရတဲ့ ဆင္းရဲျခင္း ဆိတ္ၿငိမ္သက္မႈ မရွိတဲ့ ဆင္းရဲျခင္း ဒါေတြလည္းပဲ သူေဌးေတြလည္းခံစားရတာပဲ။ ဒါေတြလည္းပဲ ဆင္းရဲျခင္းတစ္မ်ိဳးပဲေပါ့ေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သခင္ေယဇူးဟာ ကုသဖို႔အတြက္ စိတ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းရဖို႔အတြက္ လူတိုင္းကို ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းေစဖို႔အတြက္ သခင္ေယဇူးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီကို ၾကြလာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သခင္ေယဇူးကို လိုအပ္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သခင္ေယဇူးကို လိုအပ္သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္းပဲ သခင္ေယဇူးကဲ့သို႔ ဘာျဖစ္သင့္သလဲဆိုေတာ့ Instruments of Good News ေပါ့ေလ သတင္းေကာင္းအတြက္ လက္နက္ျဖစ္ရမယ္ေပါ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ေယာက္စီကေပါ့။

    အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ကို သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေနာက္လုိက္လို႔ ေခၚလို႔ ရွိရင္ သတင္းေကာင္းရဲ႕ လက္နက္ျဖစ္တဲ့ မိမိရဲ႕ ဘ၀ကို ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာသူ အားလံုးအတြက္ ျဖစ္ေစၾကရမယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။ ဒါ့ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး ခုန ေျပာသြား သလို Missionary Spirit ျဖစ္တဲ့ သခင္ေယဇူးရဲ႕ သတင္းေကာင္းကို မေၾကားရတဲ့ သူမရွိေလာက္ေအာင္ ျဖန္႔ေ၀ဖို႔ အေ၀းႀကီးကို သြားဖို႔ နက္ရႈဳိင္းေသာေနရာကို သြားဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္သလို တစ္ဖက္ကလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုက သတင္းေကာင္းျဖစ္ေနရမွာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္က သတင္းေကာင္းျဖစ္ေနရမယ္ ဆိုတဲ့ အသိကိုလည္းပဲ ကၽြႏ္ုပ္ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။

ဆုေတာင္းၾကရေအာင္။

      အိုေယဇူး ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကိုယ္ေတာ့္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ မွာ လက္ခံျခင္းမခံရဘူးဆိုတာ သိရွိရပါတယ္။ တပည့္ေတာ္တို႔လည္း ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ သတင္းေကာင္းကို ယူေဆာင္တဲ့ အခါမွာ လူေတြရဲ႕ လက္မခံ ျခင္း လူေတြရဲ႕ မုန္းတီးျခင္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ ႀကံစည္ျခင္း ခံရခဲ့ သည္ရွိေသာ္ တပည့္ေတာ္တို႔မွာ စိတ္ပ်က္ျခင္း စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ တပည့္ေတာ္တို႔ကို ကူညီပါမည့္အေၾကာင္း ယံုၾကည္ ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ထံ ဆုေတာင္းပါသည္။ အာမင္း။

Add new comment

2 + 0 =

Please wait while the page is loading