ေန႕စဥ္ဧ၀ံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ဆီမီးခြက္ကို ဖံုးအုပ္မထားအပ္ျခင္းအေၾကာင္း (ရွင္လုကာ ၈း ၁၆-၁၈)။

   ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဆီမီးခြက္ကဲ့သို႔ အလင္းေရာင္ေပးႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္၊ စြမ္းအား တစ္မိ်ဳ းစီကို တစ္ေယာက္စီကိုေပးထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က မဖံုးအုပ္ထားသင့္ဘူးဆိုတာ အဲဒါေတြကို ျမင္ေတြ႔ျခင္းအားျဖင့္ သူမ်ားေတြလည္း အက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ဟာ ဒါကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီမွာ ေပါ့ေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေကာင္းတဲ့ အရာေတြ အလင္းကဲ့သို႔ ထြန္းလင္းတဲ့ အရာေတြ ေပးထားလွ်က္ရွိတယ္။ ဒါကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျမင္ေအာင္ရွာၿပီးတဲ့ေနာက္ အားလံုးအတြက္ ထြန္းေတာက္ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ ထို႔နည္းတူစြာပဲ တစ္ဖက္မွာလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီမွာ မေကာင္းတဲ့ အရိပ္ေတြလည္းပဲ နတ္ဆိုးက ထည့္ထားတာရွိရင္ ရွိမွာပါ။ အဲဒီမေကာင္းတဲ့ ဟာေတြက်ေတာ့က ျပသဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္လုပ္ဖို႔သာ ျဖစ္တယ္။ ျပသဖို႔ဟာက ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ အေလင္းေရာင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းပိုဒ္ေလးကို နားေထာင္ၾကည့္ၾကရေအာင္။ ထို႔ျပင္ မည္သူမွ် ွဆီမီးကိုထြန္း၍ ေတာင္းျဖင့္ အုပ္ထားေလ့မရွိ။ အိပ္ယာေအာက္တြင္လည္း ထားေလ့မရွိ။ ၀င္လာေသာသူတို႔သည္ အလင္းကို ျမင္ႏိုင္ေစရန္ ဆီမီးကို မီးခံုေပၚ၌ တင္ထားေလ့ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား ၀ွက္ကြယ္ထားသျဖင့္ အထင္အရွား မေဖာ္ျပႏိုင္သည့္အရာမရွိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားသျဖင့္ မသိမျမင္ရပဲ အလင္း သို႔မေရာက္မည့္အရာမရွိ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္တို႔မည္ကဲ့သို႔ ၾကားနာရသည္ကို သတိျပဳ ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ရွိေသာသူအား ထပ္မံ၍ေပးအံုးမည္။ မရွိေသာသူထံမွ သူတြင္ရွိသည္ဟု ထင္ရေသာအရာမ်ားကိုပင္ သိမ္းယူလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ခ်စ္လွစြာေသာညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔...

   က်မ္းစာကို အနည္းငယ္ ၿခံဳ ၿပီးေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သခင္ေယဇူးကေနၿပီးတဲ့ေနာက္ နားလည္လြယ္တဲ့ သာဓကေလး မီးခြက္ကို ထြန္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘယ္သူက ကုတင္ေအာက္မွာ ေတာင္းေအာက္မွာ ထားတဲ့ အလုပ္လုပ္မွာလဲ။ မီးခြက္တို႔မည္သည္မွာ ဖေယာင္းတိုင္မီးတို႔မည္သည္မွာ ဘာေၾကာင့္ထြန္းသလဲ အလင္းေတြ ရရွိဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြလည္းပဲ ကိုယ့္မွာေကာင္းတဲ့ ပံုသက္ေသေကာင္းေတြ ေကာင္းတာေလးေတြရွိတယ္ဆိုတာကို သူမ်ားေတြ ျမင္ေအာင္ျပသဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့က တစ္ဖက္ကလည္း ခုနေျပာသလို ဒီအေမွာင္ထုႀကီးဟာ ဘာေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔သြားသလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေနၿပီးတဲ့ေနာက္ မေကာင္းတာေတြကို ပိုၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမင္သာထင္သာရွိေအာင္ ထုတ္ျပေနၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့အေရာေတြကို ျမင္သာထင္သာရွိေအာင္ သူမ်ားေတြလိုက္တုေအာင္ ကေလးေတြ လိုက္တုေအာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ အခ်င္းခ်င္းလိုက္တုေအာင္ အမ်ိဳ းသားအခ်င္းခ်င္း လိုက္တုေအာင္ ျပသတဲ့ မေကာင္းတဲ့အရာေတြေၾကာင့္ မေကာင္းမႈဟာ ပို၍လႊမ္းမိုးမႈအေနအထားတစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အသိေလးတစ္ခုေတာ့ ကေန႔က်မ္းစာကေန ကၽြန္ေတာ္ေျပာရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမွာင္ထုကို ၿဖိဳ ခြင္းဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတ္ာတို႔ တစ္ေယာက္စီမွာ ရွိတဲ့အလင္းကို ထြန္းလင္းၾကပါ။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းစာက ဆက္ေျပာတယ္။ သင္တို႔မည္ကဲ့သို႔ ၾကားနာရသည္ကို သတိျပဳ ၾကပါ။ အေၾကာင္းမူကား ရွိသာသူအား ထပ္မံေပးအံုးမည္ဆိုတာကေတာ့ မိမိမွာ ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ ေကာင္းတာေလးေတြကို အသံုးခ်မယ္။ အဲဒီဟာေတြကို သံုးျခင္းအားျဖင့္ သူမ်ားေတြလည္းပဲ ေကာင္းလာမယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေကာင္းျခင္းကို ျမင္ျခင္းအားျဖင့္ လူႏွစ္ေယာက္စသံုးေယာက္စ အတုယူၿပီးတဲ့ေနာက္ ေကာင္းလာေစတဲ့သူဟာျဖစ္ရင္ ထပ္မံၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘုရားသခင္ဟာ ေက်းဇူးေတာ္ေပးအံုးမွာ ျဖစ္တယ္။ မရွိေသာသူထံမွာ သူတြင္ရွိသည္ဟု ထင္ရေသာအရာမ်ားကိုပင္ သိမ္းယူလိမ့္မယ္။ အဲသလိုပဲ ခုနက အေမွာင္ထုေတြ၊ မေကာင္းမႈေတြ ကို ထင္ထင္ေပၚေပၚ ျပသေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ သူေၾကာင့္လည္းပဲ သူမ်ားေတြ အေမွာင္ထဲကို ေရာက္သြားေစတယ္။ မေကာင္းတဲ့ အေနအထားတစ္ခုကို ျဖစ္သြားေစတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ သူ႔မွာ ဘုရားေပးထားတဲ့ အရာေတြေတာင္မွပဲ ဘုရားသခင္က ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ရုတ္သိမ္းမယ္ဆိုတဲ့ဟာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိႀကီးႀကီးခ်ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔။ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ လူေတြအတုယူႏိုင္ေလာက္တဲ့  အရာေတြကို ျပသဖို႔ ႀကိဳ းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ၾကြားခ်င္တဲ့ သေဘာမဟုတ္ပါဘူး။ တာ၀န္ရွိတဲ့ သေဘာျဖစ္ေစပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္စီရဲ႕ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြကို ႀကိဳးစားလိုက္ၾကည့္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အတုယူဖို႔ႀကိဳ းစားေနတဲ့သူေတြအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ 

    ေကာင္းတဲ့ပံုသက္ေသျပတဲ့လူေတြနည္းေနလို႔ရွိရင္  ဒါမွမဟုတ္ ေကာင္းတဲ့ ပံုသက္ေသကို ျမင္သာထင္သာရွိေအာင္မျပႏိုင္လို႔ရွိရင္ ျပသဖို႔ ရွက္ေနၾကလို႔ရွိရင္ အဆိုးေတြရဲ႕ ေနာက္ကို လူေတြေရာက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရာက္သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တာ၀န္ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ ပထမတာ၀န္က ေကာင္းတဲ့ အရာေတြကို လူေတြျမင္ေအာင္ ေတြ႔ေအာင္ျပသဖို႔လိုတယ္။ အက်ိဳ းထိေရာက္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစခ်င္ရင္ ပါးစပ္နဲ႔ေျပာတာထက္ ျမင္ေအာင္ျပသတာဟာ ပိုၿပီးေတာ့ ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ၾကြားခ်င္တဲ့ဆႏၵေတာ့မဟုတ္ေပမဲ့လို႔ ေကာင္းခ်င္တဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္ ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ျပသျခင္းလည္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က သူတစ္ပါးစီကေနၿပီးတဲ့ေနာက္ ေကာင္းတာေတြကို ႀကိဳးစားၿပီးတဲ့ေနာက္ မေတြ႔ေတြ႔ေအာင္ရွာၿပီးတဲ့ေနာက္ အတုယူတတ္ဖို႔လိုတယ္။ ေကာင္းတာကို အတုယူျခင္းဟာ အထင္ေသးစရာအေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ရွက္စရာအေၾကာင္းလည္းမဟုတ္ပါဘူး။ မေကာင္းတာကို အတုယူျခင္းသည္သာလွ်င္ ရွက္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီမီးထြန္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ေတာင္းေအာက္မွ ဖုန္းထားေလ့မရွိဘူး။ ကုတင္ေအာက္မွလည္းပဲ ထားေလ့မရွိပါဘူး။ လူႀကီးေတြ ကေလးေတြကို ေကာင္းတာေတြကို ျပသဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္။ မိသားစု၀င္အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ေကာင္းတဲ့ အေျပာအဆို အမူအယာအက်င့္ေတြကို ျပသမွသာလွ်င္ေကာင္းတဲ့ မိသားစုတစ္စု ျဖစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

    ေကာင္းတာေတြကို ေျပာဆို ျပသလုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူေတြကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေျပာျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ၾကဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းဟာျဖင့္ မေကာင္းတဲ့ဘက္မွာ ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနတဲ့ လကၡဏာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့စကားကို လူၾကားေအာင္ေျပာပါ။ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ကို လူေတြျမင္ေအာင္လုပ္ၾကပါ။ ေကာင္းတဲ့စိတ္ထားကို လူေတြခံစားရေအာင္ျပသပါ။ ဒီလိုလုပ္တာဟာ မေကာင္းတာ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းတာလုပ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္စီက ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစား ရရွိဖို႔ေသခ်ာပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အေျပာအဆို အေနအထိုင္ အျပဳအမူေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ ဆိုးရာမွ ေကာင္းရာဘက္သို႔ ေကာင္းေစခဲ့သူဟာ ျဖစ္ရင္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးေက်းဇူးအထူးခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ရဲ႕ အသက္ကို တိုေစ ေသေစတဲ့ အရက္ေသစာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေလာဘအေပၚအေျခခံတဲ့ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို အေရာင္ဆိုးျခင္း စသည့္ တျခားေသာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း လူသတ္ျခင္း စစ္ပြဲပဲ ျဖစ္ေစ စစ္ပြဲ မဟုတ္တာပဲ ျဖစ္ေစ လူသတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ လုပ္ျခင္းထက္ လူ႔ရဲ႕ အသက္ကို ပိုၿပီးေတာ့ ရွည္ေစတဲ့ ရွင္ေစတဲ့ ပညာေရး စာသင္ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းဆရာဆရာမ တျခားေသာ အသိပညာအတတ္ပညာေပးတဲ့ အလုပ္နဲ႔ က်န္းမာေရး အသက္ကို ရွင္ေစတဲ့ ရွည္ေစတဲ့ ေဆးရံုေဆးခန္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ မိဘမဲ့ေဂဟာ စသည္တို႔ကို ပိုၿပီးတဲ့ေနာက္ လုပ္ရင္မေကာင္းဘူးလား။ လူေတြအသက္ေသေစတဲ့အရာကို ေရွာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လူေတြအသက္တိုေစ ေသေစတဲ့ အရာေတြဘာေတြလဲဆိုတာကို  သိသိႀကီးနဲ႔ လုပ္ေနၾကမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလာက္ ဘယ္သူ႔မွ ဒီအျပစ္ႀကီးမွာ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူေတြရဲ႕ အသက္ကို တိုေစ ေသေစတဲ့အရာေတြကို ေရွာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လူေတြရဲ႕ အသက္ကို ရွင္ေစ ရွည္ေစတဲ့ ပညာေရးတို႔ က်န္းမာေရးတို႔ကို လုပ္ေ္ဆာင္ၾကဖို႔ အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာေျပာသြန္သင္ၾကဖို႔သည္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီၾသ၀ါဒကို နားေထာင္သူအေနနဲ႔ လူ႔ရဲ႕ အသက္ကို ရွင္ေစ ရွည္ေစတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ေန သလား။ ဒါမွမဟုတ္ လူ႔ရဲ႕ အသက္ကို တိုေစ အျမန္ဆံုး ဆံုးသြားေစေအာင္ လုပ္ေနသလား။ တကယ္ေတာ့ အသက္ဟာ ဘုရားနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ လူေတြအေနနဲ႔ တိုေအာင္ ပ်က္စီးေအာင္ မလုပ္ရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပိုရွည္ေအာင္ ပိုရွင္ေအာင္ လုပ္ျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းျခငး္ကို ပါ၀င္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ရႈၿပီးတဲ့ေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်န္ရွိေသာ အသက္တာမွာ လူေတြအသက္ကို ရွင္ေအာင္ ရွည္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေန႔စဥ္အသက္တာကို ရွင္သန္ႏိုင္ၾကဖို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းၾကဖို႔ ဖိတ္မာန္တက ျပဳပါတယ္။ ဘုရားသခင္ သင္တို႔ တစ္ေယာက္စီကို ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

 

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading