ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိေဒသနာေတာ္

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔...

   ကေန႔ က်မ္းစာမွာ တစ္ခါျပန္ၾကားရတဲ့ အရာက ဘာလဲဆိုေတာ့က သခင္ေယဇူး သူ႕ရဲ႕ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြကို ေမးတဲ့ ေမးခြန္းအေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေမးခြန္းေတြ ေမးသလဲဆိုေတာ့က သူမ်ားေတြ ငါ့ကုိ ဘယ္သူလို႔ထင္သလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္း မင္းတို႔ေကာ ငါ့ကို ဘယ္သူလို႔ထင္ၾကသလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ႏွစ္ခြန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ သူမ်ားစီက ျပန္ၾကားရတာေတြကို ျပန္ေျပာၾကတာပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕က သခင္ေယဇူးကို ေယာဟန္ဗတၱိစတားလို႔ေျပာၾကတယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕က ဧလိယလို႔ေျပာၾကတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ေရွ႕က ပေရာဖက္တစ္ပါးပါး ျပန္ရွင္တယ္လို႔ေျပာၾကတယ္ေပါ့ေလ။ ဒါသူတို႔ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ အထင္ေပါ့ေလ။ ဒါသူတို႕ရဲ႕ အသံေတြေပါ့။ ဒါကေတာ့ ထားပါေတာ့ တျခားလူေတြ ဘာပဲေျပာေျပာ ျမင္တာ ထင္တာေလးေတြကို ေတာ့ေျပာမွာေပါ့။ သို႕ေသာ္ သခင္ေယဇူးရဲ႕ အနီကပ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြစီကေန သခင္ေယဇူးက ၾကားခ်င္တာ။ အဲဒီေတာ့ သခင္ေယဇူးက တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြကို ေမးတယ္။ မင္းတို႕ေကာ ငါ့ကို ဘယ္သူျဖစ္တယ္လို႔ ေျပခ်င္သလဲလို႔ ေမးတဲ့အခါက်ေတာ့က သံေပထရုက ထၿပီးတဲ့ေနာက္ အေျဖမွန္ကို ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ အေျဖမွန္ကို ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ခရစ္ေတာ္ဆိုတာ ကယ္တင္ရွင္ေပါ့။ ဒါဟာ ဒီေန႔က်မ္းစာရဲ႕ ပထာမပိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ခန္းစာအေနနဲ႔ ေထာက္ရႈဖို႔အခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ပထမတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ နံပါတ္တစ္မွာ သူမ်ားေတြကိုယ့္ကို ဘယ္လိုျမင္တယ္ဆိုတာ ကာယကံရွင္ျဖစ္ၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိရမွာ ျဖစ္တယ္။ သူမ်ားေတြကေတာ့ ကိုယ့္ကို ဘယ္လိုေျပာေနၿပီလဲ။ သူမ်ားေတြက ကိုယ့္ကို ဘယ္လိုျမင္သလဲဆိုတာလည္းပဲ ကိုယ္ကေတာ့ သိသင့္သိထိုက္သေလာက္ သိရမဲ့ အေနအထားေလးမွာ ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္ျမင္သလဲ ဘာေၾကာင့္ထင္သလဲ ဆိုတဲ့အပိုင္းေလးေတြလည္း သိရမွာေပါ့ေလ။

  ဒုတိယတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔အနီးစပ္္ဆံုးသူေပါ့ေလ ကိုယ့္ရဲ႕ အနီးစပ္ဆံုးသူေတြက ဘယ္လိုျမင္တယ္ဆိုတာလည္းပဲ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကလည္းပဲ သိဖို႕ေတာ့ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာေလးရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတာေပါ့။ ဒုတိယသင္ခန္းစာကေတာ့ သခင္ေယဇူးက အခုနားေထာင္ေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ကို လက္ညိဳးထိုးၿပီး ေမးေနတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကိုျမင္ေယာင္ပါ။ ငါသခင္ေယဇူးကို ဘယ္သူလို႔ယူဆထားသလဲ။ ငါ့အတြက္ သခင္ေယဇူးသည္ ဘယ္သူလဲဆိုတာကိုေတာ့ သံေပထရူးကဲ့သို႔ အေျဖမွန္ကို ေပးႏိုင္မလားေပါ့။ ငါေပးတဲ့ အေျဖဟာလည္းပဲ ေခါင္းထဲက ထြက္လာတဲ့ အေျဖလား သို႔တည္းမဟုတ္ တကယ့္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ႏွလံုးသားထဲက စိမ့္ထြက္လာတဲ့ စစ္မွန္ေသာအေျဖဆိုတာကိုလည္းပဲ ကာယကံရွင္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိေအာင္ျမင္ေအာင္ ၾကားေအာင္လုပ္ဖို႔လုိုတယ္။ သခင္ေယဇူးဟာ ကယ္တင္ရွင္ဘုရားသခင္ရဲ႕သားေတာ္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို တကယ္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ နားေထာင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ သိရံုတင္မကေသးဘူး ယံုၾကည္ဖို႔လဲလိုတယ္။ သင့္ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ အတိမ္အနက္ကိုလည္းပဲ ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ စဥ္းစားဖို႔အတြက္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အရာအားလံုးဟာ သခင္ေယဇူးစီမွာ ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္သခင္ေယဇူးကို ပိုင္ဆိုင္ထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သံၾသဂုတ္စတင္းေျပာသလို ဘာမွ မပိုင္ဆိုင္ေသးေပမဲ့ သခင္ေယဇူးကို ပိုင္ဆိုင္ရင္ အားလံုးကို ပိုင္ဆုိင္တာပဲ။ အရာအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ေပမဲ့လို႔ သခင္ေယဇူးကို မပိုင္ဆိုင္ေသးလို႔ရွိရင္ ငါ့မွ ဘာမွပိုင္ဆိုင္မႈမရွိေသးဘူးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ အရာအားလံုးသည္ သခင္ေယဇူး၌သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

  တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ သူမ်ားေတြကိုယ့္ကို သိတာထက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သိဖို႔ကအေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားေတြရဲ႕ အသိနဲ႔ ထင္ျမင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ တစ္ ဆိုတဲ့ ဂဏန္းကို တစ္ခ်ိဳ႕က တစ္ လို႔ျမင္တယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ဂ ငယ္လို႔ျမင္တယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က င လို႔ျမင္တယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕က ပ ေစာက္လို႔ျမင္တယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးျမင္ၾကမွာေပါ့။ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုကေနၾကည့္ၾကတာကိုး။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ကိုယ့္ကို အသိဆံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ကိုယ့္ရဲ႕ အားသာခ်က္ကို လိုသလိို ဘ၀ကို ျပင္သြားဖို႕လိုပါတယ္။ က်မ္းစာရဲ႕ ဒုတိယေနာက္ဆံုးပိုင္းကေတာ့ သခင္ေယဇူး ဟာ မိမိရဲ႕ ဒုကၡခံျခင္း၊ ေသးျခင္းနဲ႔ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္းကို ၾကိဳတင္ေျပာထားတဲ့အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးဟာ သူ႕ရဲ႕ ေဟာေျပာျခင္းေတြ သူ႕ရဲ႕ေနထိုင္ျပဳမူျခင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေတြဟာ မွန္ကန္ေျဖာင့္မွန္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူမ်ားစြာတို႔ရဲ႕ မုန္းတီးျခင္းနဲ႔ ရန္လိုျခင္းနဲ႔ အညိဳးထားျခင္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ကိုယ္ေျပာရမဲ့ စကား လုပ္ရမဲ့ အလုပ္ ရွင္သန္ရမဲ့ အသက္တာကို သခင္ေယဇူးကို အတုယူၿပီးတဲ့ေနာက္ရွင္သန္လို႔ရွိရင္ လူေတြရဲ႕ မုန္းတီးျခင္းကိုေတာ့ခံရမွာပဲ။ လူေတြရဲ႕ မလိုလားျခင္းကိုေတာ့ ခံရမွာပဲ။ ေနာက္ဆံုးမွာ လူေတြရဲ႕ အေသသတ္ျခင္းကို ခံရႏိုင္တဲ့အေနအထားေလးမွာ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႕ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ဟာ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ မိမိဘ၀ကို ရွင္သန္ဖို႔လိုတယ္ေပါ့ေလ။ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ ဒုကၡခံရမယ္။ အေသခံႏိုင္တဲ့ အေနအထားေလး ရွိတယ္ေပါ့။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒါေတြကို သိထားၿပီးတဲ့ေနာက္ မိမိကိုယ္ကို ျပင္ဆင္ထားဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကၡကားတုိင္ကို ေရွာင္ေျပးေနတဲ့ သူဟာ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေနာက္လိုက္ပါလို႔ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ကားတိုင္နဲ႔ စြဲကပ္ႏိုင္တဲ့ သူသာလွ်င္ သခင္ေယဇူးနဲ႔ တူဆံုးသူ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေနာက္လိုက္ပီသသူျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိရွိၿပီးတဲ့ေနာက္ လိုရာေက်းဇူးေတာ္ကို ဘုရားသခင္ထံ ဆက္လက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆုေတာင္းၾကပါစို႔။ 

Add new comment

3 + 13 =

Please wait while the page is loading