ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

   ကေန႔ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ အခန္းငယ္ ၉ ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး၀ါက်ေလးမွာ ကိုယ္ေတာ္ကို ေတြ႔ျမင္ရန္ဆႏၵျပင္းပ်လ်က္ရွိ၏။ ေဟ႐ုဒ္ဟာ သခင္ေယဇူးကို ေတြ႔ျမင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵျပင္းပ်ပါတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို အဓိကထား ေထာက္႐ႈဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟ႐ုဒ္မင္းဟာ ဘာျဖစ္လို႔ သခင္ေယဇူးကို ေတြ႔ျမင္ခ်င္သလဲ။ အဂၤလိုပ္လိုကေတာ့ Out of curiosity ေပါ့ေလ။ စပ္စုခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြေကာ သခင္ေယဇူးကို ေတြ႔ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြမ်ား ရွိသလားေပါ့ေလ။ အကယ္၍ေတြ႔ခ်င္လို႔ရွိရင္ ဘာ့ေၾကာင့္ ေတြ႔ခ်င္ရတာလဲ။ စပ္စုခ်င္လို႔လား သခင္ေယဇူးအေၾကင္းကိုေရာ သခင္ေယဇူးကိုေရာ။ သို႔တည္းမဟုတ္တစ္ခုခု သခင္ေယဇူးကို ေတာင္းခ်င္လို႔လား။ သို႔တည္းမဟုတ္ သခင္ေယဇူးကို တစ္ခုခုတင္ျပခ်င္လို႔လား။ သို႔တည္းမဟုတ္ သူစကားေျပာတာကို နားေထာင္ခ်င္လို႔လား။ သူ႔ရဲ႕ ညႊန္ၾကားမႈကို နာခံဖို႔လား။ ဒါမွမဟုတ္လို႔ရွိရင္ ေဟ႐ုဒ္လိုေပါ့ေလ စပ္စုခ်င္လို႔လား။ ဒါမွမဟုတ္လို႔ရွိရင္ ေက်ာက္ခဲကေန ေပါင္မုန္႔ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာကို ျမင္ခ်င္လို႔လား။ ေခါင္းေလာင္းစဥ္ကေန ခုန္ခ်တာကို ျမင္ခ်င္လို႔လား။ ဖာရီေဇဦးေတြကဲ့သို႔ ေသတဲ့သူကို ရွင္ျပန္ထေျမာက္တဲ့ ကိစၥကို စူးစမ္းၿပီးေတာ့ ေခ်ာင္းေျမာင္းခ်င္လို႔လား။ ဒါမွ မဟုတ္လို႔ရွိ္ရင္ ယံုၾကည္ျခင္း အျပည့္အ၀နဲ႔ သခင္ေယဇူးကို ဆာငတ္လို႔ ေတြ႕ခ်င္တာလား။ ဘာမွေမွ်ာ္လင္ခ်က္မထားပဲနဲ႔ သခင္ေယဇူးကို တကယ့္ကို ဆာငတ္တယ္ ေတြ႔ခ်င္လြန္းအားႀကီးတာ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္ အဲဒီစိတ္ဓာတ္။ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလက်လို႔ရွိရင္ သခင္ေယဇူးကို ေတြ႔ခ်င္လိုက္တာ လြန္းလိုက္တာ ေအာက္ေမ့လိုက္္တာ သခင္ေယဇူးကို ခ်စ္လို႔ ေတြ႕ခ်င္လြန္းအားႀကီးလို႔ ဆိုတာ အမွန္ဆံုးနဲ႔ အေကာင္းဆံုးစိတ္ဓာတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ နားဆင္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ သခင္ေယဇူးကို လႊမ္းဖူးသလား၊ တမ္းတဖူးသလား၊ သတိရလႊမ္းဆြတ္ဖူးသလား။ အဲဒီလို ဆိုလို႔ရွိရင္ သင္ဟာ သခင္ေယဇူးနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို နီးနီးစပ္စပ္ေပါင္းစပ္ႏိုင္ၿပီး သခင္ေယဇူးရဲ႕ ႏွလံုးနဲ႔ သင့္ရဲ႕ ႏွလံုးသည္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို နီးနီးကပ္ကပ္ရွိေနၿပီးလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း သခင္ေယဇူးအေၾကာင္းကိုေရာ၊ သခင္ေယဇူးကိုေရာ စပ္စုခ်င္တဲ့သေဘာနဲ႔ ရွာေနလို႔ရွိရင္ေတာ့က သခင္ေယဇူးကို ဘယ္ေတာ့မွ ေတြ႔မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေတြ႕ရင္လညး္ပဲ ေက်နပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စပ္စုခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ရွာလို႔ရွိရင္ ကေန႔သခင္ေယဇူးကို စပ္စုခ်င္တဲ့သေဘာနဲ႔ ရွာတဲ့ သူေတြအားလံုး ေရာင္းရဲတင္းတိမ္မႈ မရွိၾကတာေတြ႔ရတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ရွာျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ေတြ႔ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က မွားေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးအေၾကာင္းကို သိတဲ့ လူေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္ စပ္စုတဲ့ သူေတြ။ ဒါေပမဲ့ သခင္ေယဇူးကို မေတြ႕ၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိေတြေကာ သခင္ေယဇူးကိုရွာတာေတြ႕ၿပီလား။ မေတြ႕ေသးရင္ေတာ့ သခင္ေယဇူးကိုရွာတာ မဟုတ္ေသးဘူး။ စပ္စုခ်င္တဲ့ အဆင့္ေလာက္ပဲ ရွိအံုးမွာ ျဖစ္တယ္။ တကယ္ရွာရင္ ေတြ႕မွာပါ။ တကယ္ေခါက္ရင္ ပြင့္မွာပါ။ တကယ္ေတာင္းရင္ ရမွာပါ။ ဒီေနရာမွာ တကယ္ဆိုတဲ့ စာလံုးေလးကို နည္းနည္းအေလးေပးခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ ဆိုတာဘာလဲ။ နားဆင္သူ ဆုေတာင္းၿပီးစဥ္းစားပါ။ အေျဖဟာ နားဆင္သူစီမွာပဲ ရွိေနပါတယ္။ နားဆင္သူအေနနဲ႔ တကယ္ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဆိုတာကို နားဆင္သူသာလွ်င္ နားဆင္သူအတြက္ အေျဖမွန္ကို ေပးႏုိင္တဲ့သူတစ္ေယက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

  ဒုတိယတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ သခင္ေယဇူးဟာ သူ႔ကိုသူ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႔ စကၠရမင္တူးေတြမွာ ျပသလွ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ရွာရင္ ကၽြန္ေတ္ာတို႔ေတြ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႕ကိုယ္သူ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႔ စကၠရမင္တူးေတြမွာ ထုတ္ေဖာ္ျပသတာဟာ ေဖ်ာ္ေျဖဖို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ကယ္တင္ဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲသားေတြ ဒုကၡသည္ေတြ စီမွာလည္း သခင္ေယဇူးကို ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးကို တကယ္ရွာေနတာလား။ သခင္ေယဇူးကို ဘာေၾကာင့္ရွာေနတာလဲ ဆိုတာ ကိုေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သခင္ေယဇူးေျပာတဲ့ အတိုင္းပဲ ရွာရင္ေတြ႕မယ္ ေခါက္ရင္ ဖြင့္မယ္ အဲသလိုေျပာထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး သခင္ေယဇူးကို လႊမး္ဆြတ္တဲ့ စိတ္နဲ႔ တမ္းတတဲ့ စိတ္နဲ႔ ရွာၾကပါ။ အဲသလို သခင္ေယဇူးကို လႊမ္းတဲ့ စိတ္ေတြ တမ္း္တတဲ့စိတ္ေတြ တစ္ေန႔တျခားပို၍ ႀကီးမားလာဖို႔အတြက္လည္းပဲ ႀကိဳ စားၾကပါလို႕ အားလံုးကို တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ သင္တုိ႔တစ္ေယာက္စီကို ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေပးေတာ္မူပါေစ။

Add new comment

15 + 1 =

Please wait while the page is loading