ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းေတို႔...

   လူေတြ ျပည့္က်ပ္ေနလို႔ မယ္ေတာ္မာရိယား ၀င္လို႔မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္ လူေတြဟာ ျပည့္က်ပ္ညပ္ေနသလဲ။ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ၾသ၀ါဒကို နားေထာင္ၾကဖို႔ တိုးေခြ႔ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည့္က်ပ္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ကေန႔လူေတြ ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳ းမွာ ျပည့္က်ပ္ညပ္ေနၾကၿပီလဲ။ အဲဒီႏွစ္ခု ခ်ိန္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ အေနအထားကို သံုးသပ္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးကလည္းပဲ ဘုရားသခင္ႏုတ္ေတာ္ထြက္တရားေတာက္ကို နာၾကား၍ လိုက္နာက်င့္ေသာ သူမ်ားသည္ ငါ့ရဲ႕အေမ ငါ့ရဲ႕ ညီမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္လို႔ သူကိုယ္တိုင္လည္းပဲ အဲဒီလို ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုပါတယ္။ မယ္ေတာ္မာရိယားနဲ႔ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ညီေတာ္တို႔ဟာ အင္မတန္မွ ေ၀းလန္တဲ့ ေနရာကေန ဘာ့ေၾကာင့္ ေပ်ာက္သြားတဲ့ သခင္ေယဇူးကို လာရွာၾကသလဲ။ သခင္ေယဇူးကေကာ ဘာ့ေၾကာင့္ ေပ်ာက္သြားသလဲ။ ဒါေလးေတြကို စဥ္းစားေထာက္ရႈၾကမယ္။ ပထမတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ သခင္ေယဇူးေျပာတဲ့ သူ႔ရဲ႕ အေမေတြ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ၊ အမ်ိဳ းေတြဆိုတာ ဘယ္သူေတြကို ဆိုလိုတာလဲ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားနာၿပီးတဲ့ေနာက္ လိုက္က်င့္တဲ့ သူအားလံုးကို ဆိုလုိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔က်မ္းစာမွာပါတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကေန သခင္ေယဇူးသင္ခန္းစာ ေပးထားတာေတြ႔ရတယ္။ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ႏုတ္ေတာ္ထြက္စကား တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွာ လူေတြနားေထာင္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။ ဒီလုိ သခင္ေယဇူးရဲ႕ တရားေတာ္ကို နာၾကားတဲ့သူ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို သူ႔ရဲ႕ မိဘေတြ ေဆြမ်ိဳ းေတြ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ ဆိုတဲ့ သူ႔ရဲ႕ မိသားစု အ၀န္အ၀ိုင္းထဲကို လက္ခံထည့္သြင္းအတည္ျပဳ ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ အေသြးအသားနဲ႔ ေတာ္စပ္တဲ့ မိသားစု၀င္ေတြထက္ သခင္ေယဇူးဟာ သံေယာဇဥ္ရွိတယ္။ ပိုၿပီးတဲ့ ေနာက္ ခ်စ္တယ္ ဆိုတာကို ေတြ႔ရတယ္။ သူကိုယ္တိုင္လည္းပဲ ပါးစပ္ကေန ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပ သြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ လိုက္က်င့္တဲ့ သူတိုင္းဟာ သူ႔ရဲ႕ မိဘေဆြမ်ိဳ း ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ ျဖစ္တယ္ လို႔ သူအသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခ်က္သတိထားဖို႔က ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ မၿပီးေသးဘူး။ လိုက္က်င့္တဲ့သူေတြ။ ၾကားတဲ့ သူကေတာ့  အမ်ားႀကီး ၾကားၾကတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ၾကားတဲ့့ သူေတြက လိုက္က်င့္တဲ့ သူေတြ အင္မတန္နည္းပါးတယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားတစ္ခုကို သတိျပဳ ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အခုနားေထာင္တဲ့ သူမပါ ပါဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္။ ဘုရားရဲ႕ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ၾကားၿပီးမလိုက္က်င့္တဲ့ သူေတြဟာ အေသြးအသားအားျဖင့္ မိသားစု၀င္ေတာ္စပ္ေပမဲ့ လို႔ သခင္ေယဇူးအတြက္ကေတာ့ သူနဲ႔ မပတ္သက္တဲ့ သူစိမ္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးနဲ႔ အမ်ိဳးေတာ္ခ်င္တဲ့ လူတိုင္း တံခါးဖြင့္ လမ္းဖြင့္ထားေပးပါတယ္။

   ဒါေပမဲ့လို႔ လုပ္စရာအလုပ္ေတာ့ တစ္ခုရွိတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကို (၁) ၾကားနာရမယ္၊ (၂) ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားနာတဲ့ အတိုင္း လုိက္က်င့္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ေတာ့ လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ေတြကို နည္းနည္းအႀကံျပဳခ်င္တာရွိပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့က ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ က်မ္းစာအုပ္နဲ႔ မယ္ေတာ္ကို သဒၵါၾကည္ျခင္းျပတဲ့ စိပ္ပုတီးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ အၿမဲတမ္း သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ့္နဲ႔အတူ ကိုယ္သြားတဲ့ေနရာမွာ က်မး္စာနဲ႔ စိပ္ပုတီးဟာ အၿမဲတမ္းပါရွိေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔အတြက္ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ သူေတာ္စင္အားလံုးကိုလည္းပဲ ဒီလိုပဲ အႀကံျပဳ ျခင္ပါတယ္။ က်မ္းစာနဲ႔ စိပ္ပုတီး၊ စိပ္ပုတီးနဲ႔ က်မ္းစာ ဟာလည္းပဲ ဘုန္းႀကီးေတြ သြားတဲ့ေနရာပါဖို႔၊ ဘရာသာရ္၊ စစၥတာရ္၊ ဓမၼဆရာ၊ ဆရာမေတြလည္း သြားတဲ့ေနရာတိုင္းမွာ စိပ္ပုတီးနဲ႔ က်မ္းစာအုပ္ပါဖို႔၊ ပါရံုတင္မကဘူး ဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ က်င့္ဖို႔၊ စိပ္ပုတီးလည္းပဲ စိပ္ဖို႔ ဒါဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘာသာသူေတြကိုပဲ တြန္းေျပာေနၿပီးတဲ့ေနာက္ သူေတာ္စင္က်ျပန္ေတာ့ ဒီအသိုင္းအ၀ိုင္းကေန မပါသလို သီးျခား လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေလးတစ္ခုအေနနဲ႔ ေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ သူေတာ္စင္လည္းပဲ ဒီဟာကို ပိုၿပီးတဲ့ေနာက္ လိုက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းစာကို ေန႔တိုင္းဖတ္၊ က်မ္းစာအုပ္ကိုသယ္၊ စိပ္ပုတီးကို ယူသြား ေန႔တိုင္းစိပ္၊ ဒါဟာ သူေတာ္စင္မ်ား ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ အရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

   ဒုတိယ သင္ခန္းစာက ဘာလဲဆိုေတာ့ မယ္ေတာ္မာရိယားနဲ႔ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ညီအစ္ကိုေတာ္ေတြစီကေနရတဲ့ သင္ခန္းစာကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဘာသင္ခန္းစာလဲဆိုေတာ့က သခင္ေယဇူးကို မယ္ေတာ္မာရိယားနဲ႔ ညီေတာ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ မ်က္စိေအာက္ကေန အေပ်ာက္မခံေစခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေပါ့ေလ။ ျမင္ကြင္းကေန မေပ်ာက္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ ပူေလာင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာက္သြားလို႔ရွိရင္ ဒီေန႔ ၾသ၀ါဒကို ၾကားနာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရာ သခင္ေယဇူး သင့္စီကေန သင့္ရဲ႕ ျမင္ကြင္းကေန ေပ်ာက္သြားမွာ စိုးရိမ္သလား။ ေပ်ာက္သြားလည္းဘာမွ မထူးဘူး၊ မခံစားရဘူး၊ အဲသလို အေနအထားမွာ ရွိသလား။ သခင္ေယဇူးကို ရွာတဲ့လူ သခင္ေယဇူးကို မေတြ႔မေနရ အဲလိုခံစားခ်က္မ်ိဳ းသင့္မွာ ရွိသလား။ မေတြ႔လည္းရတယ္၊ ေတြ႔လည္းရတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာလား ဆိုတဲ့ အေနအထားေလးတစ္ခုအေနနဲ႔ ကိုယ္ရွင္ကို ရိုးရိုးသားသား ျပန္လည္ေမးေစခ်င္ပါတယ္။

   တတိယသင္ခန္းစာအေနနဲ႔ကေတာ့ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေကာင္းတဲ့ ေပ်ာက္သြားျခင္းကို သင္ခန္းစာေပးခ်င္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးဘာအတြက္ ေပ်ာက္သြားသလဲ။ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွာ က်န္ခဲ့သလဲ။ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေပ်ာက္သြားျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့ ေပ်ာက္သြားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကို လူေတြကို ေဟာၾကားဖို႔ က်န္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေပ်ာက္သြားသလို ျဖစ္သြားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ဖို႔အတြက္ ေပ်ာက္သြားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  ကၽြန္္ေတာ္တို႔ေကာ ခဏခဏေပ်ာက္သြားတတ္ပါတယ္။ အိမ္ကေန ေပ်ာက္သြားတယ္။ အိမ္မွာမရွိဘူး။ အလုပ္ရံုမွာ ေပ်ာက္သြားတယ္၊ အလုပ္ရံုမွာ မရွိဘူး။ မိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းကေနေပ်ာက္သြားတယ္၊ မိသားစုအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ မရွိဘူး။ အဖြဲ႔အစည္းအသိုင္းအ၀ိုင္းကေန ေပ်ာက္သြားတယ္၊ အဖြဲ႔အစည္းအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ မရွိဘူး။ သူငယ္ခ်င္းအနားကေန ေပ်ာက္သြားတယ္၊ သူငယ္ခ်င္းအနားမွာမရွိဘူး။ ဘုန္းႀကီးရဟန္း၊ သီလရွင္မ်ားဆိုရင္လညး္ပဲ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ မရွိ္ဘူ။ သီလရွင္လည္းပဲ သီလရွင္ေက်ာင္းမွာ ေပ်ာက္သြားတယ္၊ သီလရွင္ေက်ာင္းမွာ မရွိဘူး စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ။ အဲသလို ေပ်ာက္သြားၾကေတာ့ ေပ်ာက္သြားၾကတာႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခဏလည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘာေၾကာင့္ ေပ်ာက္သြားသလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သခင္ေယဇူးကို အတုယူျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္တာ ျပႆ     နာမရွိဘူး၊ သြားတာျပႆ     နာမရွိဘူး။ အဓိက ေမးခြန္းကို မွန္မွန္ေလးနဲ႔ အေကာင္းဆံုးေျဖဖို႔က ဘာအတြက္ ငါဘယ္ေရာက္ေနသလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို မွန္ကန္စြာေျဖႏိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာအတြက္ ဘယ္ေရာက္သြားေနသလဲ။ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္သြားသလဲ။ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ တစ္ေနရာကို ေရာက္သြားသလဲဆိုတာကိုပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေမးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးသည္ ေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားဖို႔အတြက္၊ သခင္ေယဇူးသည္ တရားခ် ဖို႔အတြက္၊ တရားျပဖို႔အတြက္ သူက်န္ရစ္ခဲ့ လို႔ ေပ်ာက္သြားတဲ့ ပံုစံျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေပ်ာက္သြားျခင္းသည္ အေပ်ာ္အရႊင္အတြက္ ေပ်ာက္သြားတာလား။ ဘာအတြက္ ေပ်ာက္သြားတာလဲ။ ဒါဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ေပ်ာက္သြားတဲ့ အခ်ိန္ေလးကို သတိရၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘာအတြက္ ငါေပ်ာက္ေနပါသလဲ ဆိုတာကို မိမိေပ်ာက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၿမဲတမ္းျပန္ေမးဖို႔အတြက္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္သင့္ကို ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေပးေတာ္မူပါေစ။

 

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading

ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.