ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

က်မ္းခ်က္ရဲ႕ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ မုဆိုးမရဲ႕သားကို အသက္ျပန္ရွင္ေစေတာ္မူျခင္း (သံလူကား ၇း ၁၁-၁၇)။

ခ်စ္လွစြာေသာညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔....

   ခန္းႀကီး ၇ ခန္းငယ္ ၁၆ ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး၀ါက်ေလးမွာ ဘာေတြ႔ရသလဲဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္သည္ မိမ္ိလူမ်ိဳ းေတာ္ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူၿပီးဟု ဆိုၾက၏။ အဲဒါ အင္မတန္မွ ခြန္းအားရစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ သူ႔ရဲ႕ လူမ်ိဳးေတာ္၊ သူ႔ကို ယံုၾကည္တဲ့ သူေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ပစ္မထားဘူးဆိုတာကို သက္ေသျပျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခန္းငယ္ ၁၃ မွာ ဘယ္လိုေရးထားသလဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူမကိုျမင္ေတာ္မူလွ်င္ သနားေတာ္မူသျဖင့္ မငိုႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ကုိယ္ေတာ္သည္ အေလာင္းစဥ္ကို တို႔ထိေတာ္မူ၍ အခ်င္းလူ သင့္ကို ငါအမိန္႔ေပး၏။ ထေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ ေသေသာသူသည္ ထထိုင္၍ စကားေျပာတာ္မူ၏။ ဒီေနရာမွာ ဘာေတြ႔ရသလဲ ဆိုေတာ့က သခင္ရဲ႕ သနားျခင္းနဲ႔ အံ့ဖြယ္ေသာကူညီမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ မုဆိုးမဟာ ဒီသားေလးတစ္ေယာက္ကိုပဲ အားကိုးစရာရွိပါတယ္။ သူ႔မရဲ႕ အနာဂတ္၊ အသက္တာဟာဆိုရင္ ဒီသားအေပၚမွာပဲ တည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လို႔ ဒီသားဟာ ေသဆံုးသြားတဲ့အေတြက္ေၾကာင့္ မုဆိုးမဟာ မိမိရဲ႕ အနာဂတ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီးေတာ့ အားကိုးရာမဲ့ ျဖစ္သြားတဲ့ အေနအထားေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး မုဆိုးမ ေနရာကို ၀င္ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဘယ္လိုခံစားၾကရမလဲ။ ဒီမုဆိုးမရဲ႕ ပူပင္ေသာကေတြ ၀မ္းနည္းပူေဆြးတာေတြ၊ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြ ဘယ္လိုဆက္ၿပီးေတာ့ေနာက္ ရွင္သန္ရမလဲ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြဟာလညး္ပဲ ဒီပူေဆြးျခင္းနဲ႔ အတူ ဒီမုဆိုးမမွာ ျဖစ္ေနမွာေသျခာပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတာကို သခင္ေယဇူးက သိတယ္၊ျမင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္း သခင္ေယဇူးက မၾကည့္ရဲ႕ဘူး။ သနားတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လူ႔အျဖစ္ကို ယူေတာ္မူတဲ့ သခင္ေယဇူးဟာ ဘုရားရဲ႕ တန္ခိုးေတာ္ကို ထုတ္သံုးပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ ရတယ္။ ဒီေနရာမွာ မုဆိုးမအတြက္သာမက အသုဘ လိုက္ပို႔တဲ့သူေတြေရာ လူအားလံုးအတြက္ ၀မ္းေျမာက္စရာ ျဖစ္ရပ္ေလးတစ္ခု ျဖစ္ေစပါတယ္။ ငါတို႔ ယံုၾကည္တဲ့ သခင္ေယဇူးဟာ ေသတဲ့ သူကိုေတာင္မွပဲ ရွင္ျပန္ေစတဲ့ ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္ပါလား ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရွိၿပီးတဲ့ေနာက္ ၀မ္းေျမာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သတင္းေကာင္းေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာ နံပါတ္တစ္အခ်က္အေနနဲ႔ သခင္ေယဇူးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ မပစ္ထားဘူးဆိုတာ တစ္ခ်က္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က သခင္ေယဇူးဟာ သနားျခင္းအရွင္ ျဖစ္သလို ကိုယ္ခ်င္းစားျခင္းအျပည့္ရွိတဲ့ ဘုရားရွင္၊ အားလံုးစံုကို တတ္ႏိုင္တဲ့ ဘုရားရွင္လည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမဲ့ေနတဲ့ မုဆိုးမကို ျပန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ရွင္သန္ေစသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြလည္းပဲ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ ဒီက်မ္းပိုဒ္က ရည္ညႊန္းၿပီးေတာ့ေနာက္ ေျပာဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  အသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ပဲ အသက္ရွင္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေနာက္မွ စိတ္ပ်က္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အဆံုးအထိ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မတြက္ၾကရပါဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အၿမဲတမ္းရွိေနမွ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဆံုးရံႈးေနပါေလေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ မေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ရင္ဆိုေနရပါေလေစ၊ သို႔ေသာ္ သခင္ေယဇူးကို ယံုၾကည့္သည့္အတြက္ေၾကာင့္  ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အၿမဲတမ္းေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္းပဲ ၀မ္းေျမာက္စရာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

   ေနာက္ၿပီးေတာ့ သခင္ေယဇူးဟာ ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့သူေတြ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာလည္းပဲ စိုးရိမ္ပူပင္မႈ ေရာက္ေနတဲ့ သူေတြ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြ ၀ိုင္းရံေနတဲ့ သူေတြ ဒုကၡ သုကၡ အမ်ိဳး မ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ သူေတြကို သခင္ေယဇူးက အၿမဲတမ္း သာမန္လူထက္ပိုၿပီးေတာ့ သနားတတ္တဲ့ အရွင္ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးက သနားတတ္တဲ့ သခင္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေနာက္လိုက္မ်ား၊ သူ႔ကိုယံုၾကည္ၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြလည္းပဲ အဲဒီလို သနားတတ္တဲ့ စိတ္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္တဲ့ စိတ္ ေမြးျမဴ ၿပီးတဲ့ ေနာက္၊ ေမြးရံုတင္မကဘူး အဲဒီစိတ္ကို ပိုၿပီးတဲ့ေနာက္ သန္မာေအာင္၊ ႀကီးထြားလာ ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သင္ခန္းစာေပးတာလည္းပဲ ပါပါတယ္လို႔။  သခင္ေယဇူးဟာ ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ ဘ၀ေတြကိုလညး္ပဲ ျပန္လည္ဆယ္ယူေပးႏိုင္တဲ့ တန္ခိုးရွင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ကိုလညး္ပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရွိၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ထံမွ အသစ္ေသာခြန္အား၊ အသစ္ေသာ သတၱိနဲ႔ အသစ္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေတာင္းခံရင္းနဲ႔ ေလာက အသက္တာကို ကုိယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔ အတူ ဆက္လက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစို႔လို႔ ဖိတ္ေခၚရင္းနဲ႔ ဘုရားသခင္ သင္တို႔ တစ္ေယာက္စီကို ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေပးပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔ေပးလိုက္ပါတယ္။

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading

ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.