ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ရန္သူကိုေတာင္မွပဲ ခ်စ္ဖို႔အတြက္ သခင္ေယဇူးက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို မွာၾကားလွ်က္ရွိပါတယ္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မုန္းတဲ့ သူေတြရွိမယ္၊ ရန္သူေတြ ရွိမယ္ စသည္ျဖင့္ ဘယ္သူမဆို လူတိုင္းကို ကုိယ့္ရဲ႕ ရန္သူကို ခ်စ္ရမယ္ ဆိုတာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့က ဘုရားသခင္ဟာ လူတိုင္းကို ခ်စ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းပဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီးမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ကို ခ်စ္ေသာသူေရာ၊ မခ်စ္ေသာသူေရာ အားလံုးေသာ လူေတြကိုလည္းပဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီးမ်ားပီသစြာျဖင့္ ခ်စ္တုန္႔ျပန္ၾကဖို႔သည္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခ်စ္ဖို႔သည္သာ လုပ္ရမဲ့ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီးဆိုတာ က်န္ေသာသာမန္လူေတြအေနနဲ႔ ကြဟမႈတစ္ခု အေနနဲ႔ ေလာကရဲ႕ အလင္း အျဖစ္နဲ႔ လမ္းေကာင္းျပေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ လူ႔ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀အေလွ်ာက္ကေတာ့ ရန္သူကို ခ်စ္္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကို က်ိန္ဆဲတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကိုလည္းပဲ ေမတၱာျပဖို႔။ ေမတၱာပို႔ဖို႔ဆိုတာကလည္း ခက္ခဲေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ကားတုိင္လမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္ၾကတယ္။ သခင္ေယဇူးရဲ႕  ေနာက္လိုက္သားသမီးမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ အလိုဆႏၵကို ဦးစားမေပးပဲနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလို ဆႏၵကို ဦးစားေပးတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကားတိုင္ဘ၀အသက္တာ တစ္ခု ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါဟာ မိမိရဲ႕ ဆႏၵကို ျငင္းပယ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ ရွင္သန္ရတဲ့ အသက္တာ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္သူကို မုန္းခ်င္ေသာ္လည္းပဲ မမုန္းပါနဲ႔။ ရန္သူကို ခ်စ္ပါ။ ကိုယ့္ကို ဆဲဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလည္းပဲ ေမတၱာပို႔ေပးဖို႔ သခင္ေယဇူး ေတာင္းခံထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခန္းငယ္ ၃၁ ေန ၃၄ ကို ဆက္ဖတ္တဲ့ အခါမွာ လူတို႔သည္ သင္တို႔ကို ျပဳေစလိုသည့္အတိုင္း သင္တို႔သည္လည္း သူတစ္ပါးတို႔ကို ျပဳၾကေလာ့။ အဲဒါ ၃၁ ေပါ့ေလ။ ဒါကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေရႊဥပေဒလို႔လညး္ ေခၚတယ္ Golden Rule လညး္ပဲ ေခၚတယ္။ လူတို႔သည္ သင္တို႔ကို ျပဳေစလိုသည့္အတိုင္း သင္တို႔လည္း သူတစ္ပါးကို ျပဳၾကေလာ့။ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားလည္းပါတာေပါ့ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူမ်ားကို ဘယ္လိုျပဳေစလိုသလဲ။ ထို႔နညး္တူစြာပဲ ကိုယ္ကလည္း သူမ်ားကို ျပဳပါေပါ့။ သူမ်ားေတြ ကိုယ့္ကို ဆဲတာ မႀကိဳက္ရင္ ကိုယ္လည္းမဆဲနဲ႔။ သူမ်ားက ကိုယ့္ကို သည္းခံေပးတာ ရွိလို႔ရွိရင္ ကိုယ္လည္း သူမ်ားကို သည္းခံပါ စသည္ျဖင့္ သူမ်ား ကိုယ့္ကို ျပဳေစလိုသည့္အတိုင္းပဲ သူမ်ားကိုလညး္ပဲ ျပဳပါဆိုတဲ့ ေရႊဥပေဒကို အၿမဲတမ္း အမွတ္ရၿပီးတဲ့ ေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်င့္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳစားၾကပါစို႔။ ဆက္လက္ ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခန္းငယ္ ၃၂ ကေန ၃၄ ေပါ့ေလ သင္တို႔သည္ မိမိအား ခ်စ္ေသာ သူမ်ားကိုသာ ခ်စ္ပါလွ်င္ မည္သည့္ အက်ိဳးကို ခံစားရမည္နည္း။ အျပစ္ရွိသူမ်ားပင္လွ်င္ မိမိကို ခ်စ္ေသာ သူမ်ားအား ခ်စ္သည္မဟုတ္ေလာ့။ သင္တို႔သည္ မိမိတို႔အား ေကာင္းက်ိဳးျပဳေသာ သူမ်ားကိုသာ ေကာင္းက်ိဳးျပဳၾကပါလွ်င္ မည္သည့္အက်ိဳးခံစားရမည္နည္း။ အျပစ္ရွိသူမ်ားပင္လွ်င္ ဤသို႔ျပဳၾက၏။ သင္တို႔သည္ ျပန္လည္ေပးဆပ္သူမ်ားဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ေခ်းငွားလွ်င္ မည္သည့္အက်ိဳးခံစားရမည္နည္း။ အျပစ္ရွိသူမ်ားပင္လွ်င္ တူညီေသာပမာဏကို ျပန္လည္ရရွိရန္ အျပစ္သားမ်ားကို ေခ်းငွားၾက၏။ ဒီက်မ္းပိုဒ္ဟာလည္းပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ သာမန္ လူေတြထက္ပိုၿပီးတဲ့ ေနာက္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ လူေတြ ျဖစ္ဖို႔ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ေျပာျပျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ကိုယ့္ကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳတဲ့ သူေတြကိုပဲ ကိုယ္က တူညီေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို ျပန္ျပဳမယ္ဆိုရင္ သူမ်ားနဲ႔ ဘာထူးမွာလည္းေပါ့။ ကိုယ့္အေပၚမွာ မေကာင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ကိုယ္ကလည္းျပန္မေကာင္းဘူး ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒါလညး္ပဲ သူမ်ားေတြနဲ႔ ဘာထူးမွာလည္းေပါ့။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ သူမ်ားေတြနဲ႔ မဟုတ္ပဲနဲ႔ သူမ်ားေတြထက္ ပုိၿပီးေတာ့ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ပို၍ရွင္သန္ျပျခင္းသည္သာ သခင္ေယဇူး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ အသက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

   အခုဆက္လက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ အခန္းငယ္ ၃၅ မွာ  က်ေတာ့ သို႔ရာတြင္ သင္တို႔မူကား သင္တို႔၏ ရန္သူမ်ားကို ခ်စ္ၾကေလာ့။ သူတို႔ကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳၾကေလာ့။ ျပန္ရမည္ဟု မေမွ်ာင္လင့္ပဲ ေခ်းငွားၾကေလာ့။ သူတို႔ရရွိေသာ ဆုလာဘ္ သည္ႀကီးမားလိမ့္မည္။ အဲဒီေနရာမွာ အဲဒီလို စိတ္ထားနဲ႔ အဲဒီလို အသက္တာကို ရွင္သန္လို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရရွိမဲ့ ဆုလာဘ္ေတြဟာ လူေတြစီမွာ မဟုတ္ပဲနဲ႔ ဘုရားသခင္စီကေန ႀကီးမားေသာ ဆုကို ရရွိ္ပါလိမ့္မယ္။ သင္တို႔သည္လည္း အျမင့္ဆံုးေသာအရွင္၏ သားသမီး ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ ေက်းဇူးမသိတတ္ေသာ သူမ်ားႏ်ွင့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သူမ်ားကိုပင္ သနားတတ္၏။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ အခန္းငယ္ ၃၆ မွာ သင္တို႔၏ အဖ ခမည္းေတာ္သည္ သနားက်င္နာေတာ္မူသည္ နည္းတူ သင္တို႔သည္လည္း သနားက်င္နာျခင္း ရွိၾကေလာ့ လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ဘုရားသခင္ဟာ သနားက်င္နာျခင္းရွိသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔လညး္ပဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီးမ်ား ပီသစြာျဖင့္ အေဖတူသားေတြ၊ အေဖတူသမီးေတြ ပီသစြာျဖင့္ သူမ်ားေတြကိုလည္းပဲ အၿမဲတမ္းသနားျခင္းစိတ္ကို ေမြးပါဆိုတာကို ေျပာၾကားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

   ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ အခန္းငယ္ ၃၇ ကေန ၃၈ မွာက်ေတာ့က သူတစ္ပါးရဲ႕ အျပစ္ကို မစီရင္ သင့္ဘူးဆိုတာကို ေျပာထားတယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ အျပစ္ကို စီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳ ၾကနဲ႔တဲ့။ သို႔ျဖစ္လွ်င္လညး္ သင္တို႔သည္ သူတစ္ပါး၏ စီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ျပစ္တင္ ရႈပ္ခ်ျခင္းကို မျပဳၾကနဲ႔တဲ့။ သင္တို႔သည္လည္း ျပစ္တင္ရႈပ္ခ်ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္ မဟုတ္ဘူး။ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ၾကပါ။ သင္တို႔သည္လည္း အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရလိမ့္မည္။ အဲဒါလည္းပဲ ရွင္းလင္းတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးကို မစီရင္နဲ႔။ သူတစ္ပါးကို စီရင္လို႔ ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလည္းပဲ ဘုရားသခင္က ျပန္စီရင္မယ္။ သူတစ္ပါးကို ျပစ္တင္ ရႈပ္ခ်ျခင္းကို မျပဳလုပ္နဲ႔။ သုိ႔ျဖစ္လို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းပဲ ျပစ္တင္ ရႈပ္ခ်ျခင္းကို ခံရမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူမ်ားရဲ႕ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္လို႔ရွိရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္လည္း ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရလိမ့္မယ္။ အဲဒါလည္းပဲ ေကာင္းကင္ဘံုေမတၱာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရြတ္ဆိုၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူတစ္ပါးရဲ႕ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္သကဲ့သို႔ တပည့္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အျပစ္မ်ားကိုလညး္ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ ဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေကာင္းကင္ဘံုေမတၱာဆိုတိုင္းမွာ ပါေလ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခန္းငယ္ ၃၇ မွာက်ေတာ့က ေပးကမ္းၾကေလာ့။ ထိုအခါ သင္တို႔ကိုလညး္ ေပးကမ္းၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔၏ အိတ္ ျပည့္လွ်ံသြားသည္အထိ လႈပ္ခါဖိႏွိပ့္ ထိုးသိပ္လွ်က္ ေပးကမ္း ျခင္းခံရလိမ့္မည္။ သင္တို႔ ေပးခဲ့ေသာ ပမာဏအတိုင္း သင္တို႔ ျပန္လည္ရရွိၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဒါေပးကမ္း လွဴ ဒါန္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ သခင္ေယဇူးေျပာတဲ့ စကားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္လူ ေျပာတဲ့ စကားမဟုတ္ပါဘူး။ ေပးကမ္းၾကေလာ့။ သင္တို႔ကိုလည္းေပးကမ္းၾကလိမ့္မည္။ သူမ်ားကို လွဴ မယ္ေပးမယ္၊ ကူမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလည္းပဲ သူမ်ား လွဴ မယ္၊ ေပးမယ္၊ ကူမယ္ေပါ့ ဆိုတဲ့ သေဘာ။ သခင္ေယဇူးက ေျပာတာ။ သာမန္လူေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ေလာက္အထိေပးမလဲ ဆိုေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ေစတနာ နဲ႔ ေပးလို႔ရွိရင္ လွဴ လို႔ရွိရင္၊ ကူလို႔ရွိရင္ေပါ့ေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုအေနအထားနဲ႔ ျပန္ရမလဲဆိုေတာ့ သင္တို႔၏ အိတ္ျပည့္လွ်ံသြားသည္အထိ လႈပ္ခါ ဖိႏွိပ္ ထိုးသိပ္လွ်က္ ေပးကမ္းျခင္းခံရလိမ့္မည္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပးတာထက္ ပိုလွ်ံၿပီးတဲ့ ေနာက္ ေပးကမ္းျခင္း ခံရလိမ့္မယ္။ ဒါသခင္ေယဇူး ေျပာတဲ့ စကားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေပးကမ္း လွဴ ဒါန္းတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နာေအာင္ေပးလို႔ ရွိရင္ ျပန္ရရွိဖို႔က ခုနတုန္းက ေျပာသလို လႈပ္ခါ ဖိႏွိပ္ထိုးသိပ့္တဲ့ အထိကို အမ်ားႀကီး ျပန္လည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘုရားသခင္က နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ျပန္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီၾသ၀ါဒေလးကို ၾကားနာ ၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘာသာတူ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး သခင္ေယဇူးေျပာတဲ့ ရန္သူကို ခ်စ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း သူတစ္ပါးရဲ႕ အျပစ္ကို မစီရင္ရဘူး ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ သြန္သင္လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း ဘ၀ကို ရွင္သန္သြားႏိုင္ၾကရေလေအာင္ သံ ဂၽြန္ခရစ္ေစာစတုန္းပြဲေန႔မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘုရားသခင္ထံ သံ ဂၽြန္ခရစ္ေစာစတုန္းမွ တဆင့္ ဆုေတာင္းၾကပါစို႔။

ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔တစ္ဦးစီကို ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading