ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ဖိလိပုကို ေခၚေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သခင္ေယဇူးသည္ ဂါလီလီယာနယ္သို႔ ၾကြေတာ္မူရန္ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာ္က ဖိလိပုကို ေတြ႔ေတာ္မူလွ်င္ငါ့ေနာက္သို႔ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေလာ့ဟု သူ႕အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဖိလိပုသည္လည္း အေျႏၵႏွင့္ ေပထရူးတို႔၏ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဘလ္ဆိုင္းဒါးၿမိဳ႕မွ ျဖစ္၏။ ဖိလိပုသည္ နာသာနာအဲလ္ကို ေတြ႕လွ်င္ တရားက်မ္းႏွင့္ ပေရာဖက္က်မ္းတို႔တြင္ မိုးဇက္ရည္ညြန္းေရးသားခဲ့သူျဖစ္သည့္ ဇူဇယ္၏သား နာဇရက္ၿမိဳ႕သားေယဇူးကို ငါတို႔ေတြ႔ၾကၿပီဟုဆို၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

3 + 3 =

Please wait while the page is loading