ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ စားပြဲေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းအေၾကာင္း။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏စားပြဲေတာ္သို႔ မ်ားစြားေသာသူတို႔အားဖိတ္ေခၚထားလွ်က္ရွိၿပီး ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္စီအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး မသြားပဲေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖိတ္ေခၚထားေသာသူမ်ား မလာၾကေသာအခါ စားပြဲေတာ္ကို တည္ခင္းဧည့္ခံေသာ သူသည္ လမ္း၌ေတြ႔သမွ်ေသာ သူတို႔ိကုိ စားပြဲေတာ္သို႔လာရန္ ဖိတ္ေခၚေစခဲ့သည္။

Add new comment

2 + 11 =

Please wait while the page is loading