ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

သခင္ေယဇူးက သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ကိုလိုက္ဖို႔ ပထမဦးဆံုး တပည့္ေတာ္မ်ားကို ေခၚေတာ္မူျခင္းအၾကာင္း။

ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ဖို႔အတြက္ သခင္ေယဇူးနဲ႔ နီးႏိုင္သမွ် နီးေအာင္ ေနၾကတယ္ ဆိုတာကို ေတြ႔ ရတယ္။ ဘုရာေက်ာင္းတက္တဲ့အခါမွာလဲ ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ အေနာက္ဖက္မွာ ေနၾကတဲ့ သူေတြမ်ားတာကို သတိျပဳမိတယ္။ ဘုရားစင္နဲ႔ နီးေလေကာင္းေလ ျဖစ္သင့္ပါေၾကာင္း။သခင္ေယဇူးဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ေဟာေျပာခ်က္ကို စီမုန္ေပထရူးရဲ႕ ေလွထဲမွာ တရားေဟာခဲ့တယ္။

Add new comment

4 + 8 =

Please wait while the page is loading