ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔.....

    ကေန႔ဟာျဖင့္ရင္ သခင္ေယဇူး စီမုန္ အိမ္ကို သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႔ရဲ႕ ေယာကၡမ အျပင္းအထန္ဖ်ားေနတာကိုေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အဲဒီနားမွာ ရွိတဲ့ သူေတြေပါ့ေလ သခင္ေယဇူးကို အကူအညီေတာင္းတယ္။ စီမုန္ရဲ႕ ေယာကၡမကို ဖ်ားနာျခင္းကေန ေပ်ာက္ကင္းေအာင္လုပ္ပါအံုးလို႔ ေတာင္းဆိုတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာလည္းပဲ ေတာင္းလွ်င္ ရလိမ့္မည္၊ ရွာလွ်င္ေတြ႔ လိမ့္မည္၊ ေခါက္လွ်င္ပြင့္လိမ့္မည္လို႔ သခင္ေယဇူးေျပာထားတာလဲ ရွိတယ္။ ဆိုေတာ့က ေတာင္းဖို႔ လိုေသးသလားဆိုၿပီးေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြ ေဇာဒက တက္ခ်င္ၾကတဲ့ သူေတြရွိတယ္။ ေတာင္းဖို႔လိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ေတာင္းဖို႔ လိုသလဲ ဆိုေတာ့က ေတာင္းရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းသည္ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔  ငါဘာျဖစ္ေနသလဲ ဆိုတာ သိရတာေပါ့။ ဒုတိယ တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ငါ ျဖစ္ေနတဲ့ အရာကို ဘယ္သူက ဘာလုပ္ေပးႏိုင္ သလဲဆိုတဲ့ အခ်က္က ကိုယ့္ရဲ႕ ဆႏၵပါသြားတာေပါ့။ အဲဒီဟာေတြ အားလံုးအေျခခံရွိသြားတယ္။ ေတာင္းတယ္ဆိုတဲ့ ေနာက္က လုပ္ေပးလို႔ရတယ္။ လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ ယံုၾကည္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာသဘာ၀ကို ေဆာင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေတာင္းးဖို႔လိုတယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းေလးေတြ ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆုေတာင္းဖို႔ ဆိုတာလိုတယ္။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အရာကို ဆုေတာင္းဖို႔လို႔တယ္။ ဘယ္သူ႔ကို ယံုၾကည္ၿပီး ဘယ္သူက ေပးႏိုင္သလဲလို႔ ယံုၾကည္သလဲ။ အဲဒါကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆုေတာင္းဖို႔လိုတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

    အဲဒီေနရာမွာ စီမုန္ရဲ႕ ေယာကၡမ ကို သခင္ေယဇူးက ဖ်ားနာတာကေန ျပန္လည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေပ်ာက္ကင္းေစတာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ ရပါတယ္။ ဆိုေတာ့က ေနာက္တစ္ခ်က္ စဥ္းစားမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဘာေတြ႕ရသလဲဆိုေတာ့ စီမုန္ဆိုတာ သခင္ေယဇူးရဲ႕ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ေလး လုပ္ေဆာင္ပါ၀င္တဲ့ သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ သခင္ေယဇူးဟာ ရဲေဘာ စိတ္ဓာတ္ရွိတယ္ ေျပာရမွာေပါ့။ ရဲေဘာ္စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း အေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ သနားျခင္း၊ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းစိတ္ဓာတ္ေပါ့ေလ။ ဒါသခင္ေယဇူးဟာ သူ႔ရဲ႕ေနာက္ကို လိုက္တဲ့သူေတြ သူ႔ရဲ႕ စကားကိုနားေထာင္တ့ဲသူေတြ၊ သူ႔ရဲ႕ ေျပာတဲ့ စကားအတိုင္း ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ လူေတြကိုေတာ့ သခင္ေယဇူးဟာ အၿမဲတမ္းဦးစားေပးတယ္ဆိုတာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ရွိၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တေတြ သခင္ေယဇူး ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေကာင္းပီသလို႔ရွိရင္ သခင္ေယဇူးရဲ႕ အကူအညီလုိအပ္ရင္ ေတာင္းရင္ ရလြယ္ပါတယ္ဆိုတာကို အသိေပးခ်င္ပါတယ္။

    ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘာလဲဆိုေတာ့က ေန၀င္ေသာအခါ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အနာေရာဂါစြဲသူတို႔၏ အေဆြခင္ပြန္းအေပါင္းတို႔သည္ လူနာတို႔ကို အထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုလူနာအသီးသီးတို႔အေပၚတြင္ လက္ေတာ္ကို တင္သျဖင့္ အနာေရာဂါ ၿငိမ္းေစေတာ္မူ၏ ဆိုတဲ့အပိုင္းဟာ မိမိနဲ႔ နီးစပ္ေသာသူကို ကိုယ္ရွင္ကဲ့သို႔ ခ်စ္ပါဆိုတဲ့ ပညတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လူမမာေတြ သူ႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြ ေဆြမ်ိဳးေတြကေန ထမ္းၿပီးေတာ့ေနာက္ ယူလာတာ တြဲေခၚတာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သခင္ေယဇူးအနားကိုေရာက္ေအာင္ ေခၚေဆာင္လုပ္ေပးတဲ့ အမႈေပါ့။ ဒါလူမႈေရး လုပ္ငန္းလို႔ပဲ ေျပာေျပာ ဒါေမတၱာတရားလုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ အၿမဲတမ္းလုပ္ေဆာင္ရမဲ့ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးအနားကို လူေတြေရာက္သြားဖို႔အတြက္။ သခင္ေယဇူးအနားကို ကိုယ့္ဟာနဲ႔ကို မသြားႏိုင္တဲ့ လူေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ေရာက္သြားေအာင္ ဘယ္နည္းဘယ္ပံုနဲ႔ ယူေဆာင္သြားမလဲ ထမ္းသြားမလား တြန္းလွည္းနဲ႔ တြန္းသြားမလား စသည့္ျဖင့္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သခင္ေယဇူးအနားကိုေရာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရမယ္။ ဒါလဲပဲ သာသနာျပဳျခင္း တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးအနားကို ေရာက္ေအာင္လုပ္ျခင္းဆိုတဲ့ သေဘာ သဘာ၀ကိုလည္းပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရွိၾကမွာပါ။ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ၊ သခင္ေယဇူးအနားကို ေရာက္ေစတယ္ဆိုတာ ဘာကို သေဘာေဆာင္လဲဆိုတာ နားေထာင္တဲ့ သူေတြလဲပဲ အားလံုးသိရွိမွာပါ။ ဟိုေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ သခင္ေယဇူးကို လက္ေတာ္ကို တင္ေစၿပီးတဲ့ ေနာက္ ဆုေတာင္း ကုသ ေပ်ာက္ကင္းေစတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီမွာလည္းပဲ နတ္ဆိုးလဲပါတာေပါ့ေလ။ နတ္ဆိုး စြဲတဲ့ သူလည္းပဲ ဒီအတိုင္းျဖစ္ပါတာပဲ။ ထေအာ္တာပဲ သခင္ေယဇူးလက္တင္တဲ့ အခါက်ေတာ့ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရာဂါေတြကို ေတြ႔ရပါတယ္။

    ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ဘာေတြ႔ရ သလဲဆိုေတာ့က သခင္ေယဇူး လူမမာေတြကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ အခါက်ေတာ့ လူေတြက သခင္ေယဇူးကို လက္မလြတ္ခ်င္ၾကဘူးေပါ့။ ဘယ္မွ မသြားေစခ်င္ဘူး။ သူတို႔စီမွာ ပဲ ေခၚထားခ်င္တယ္။ သူတို႔အတြက္ပဲ ေခၚထားခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ အတၱလြန္ကဲ မႈအေနအထားေလး ေတြ႔ရတယ္။ ဒါပရိတ္သတ္ေတြအေနနဲ႔က မသြားေစခ်င္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ တစ္ခါတေလက်လို႔ရွိရင္ အဲသလိုပဲ ေကာင္းတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြကိုဆိုရင္ မသြားေစခ်င္ဘူး ဒီမွာပဲ ေနေစခ်င္တယ္။ ေကာင္းတဲ့ လူဆိုရင္ ဘယ္ကို မွ မသြားေစခ်င္ဘူး၊ ကိုယ္ပဲ ပိုင္ခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ အပိုင္းေလးရွိတယ္။ ဒါကၽြႏု္ပ္တို႔ အေတြအႀကံဳအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းေတြ ခ်တဲ့ ေနရာမွာလည္းပဲ ဒီအတိုင္းပဲ။ ဘုန္းႀကီးေတြကို appointment ေပးတာတို႔၊ ဘရာသာရ္ စစၥတာရ္ေတြကို  appointment ေပးတာတို႔ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက ေျပာင္းအေရႊ႕ လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေတာင္းဆိုမႈေတြျပဳလာတယ္။ တပည့္ေတာ္ တပည့္ေတာ္မတို႔ရဲ႕ ဘုန္းႀကီးကို မေျပာင္းပါနဲ႔။ သီလရွင္ကို မေျပာင္းပါနဲ႔ စသည္ျဖင့္ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ ေကာင္းတဲ့ သူေတြဆို သူတို႔ လက္မလြတ္ခ်င္ဘူးဆိုတဲ့ အပိုင္းေလးေတြ ျဖစ္တယ္။

     သို႔ေသာ္လည္းပဲ သခင္ေယဇူး ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္က အဲသလိုမဟုတ္ဘူး။ သူ႔ရဲ႕ ေကာင္းျခင္းကို အားလံုး ျမည္းစမ္းေစခ်င္တယ္ေပါ့ေလ။ ကမၻာေပၚမွာ ရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္စီတစ္ေယာက္စီ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူျခင္းကို ျမည္းစမ္းေစဖို႔ အတြက္ သခင္ေယဇူးက ဆႏၵရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တစ္ေနရာတည္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲသလို တားစီးတဲ့ အခါက်ေတာ့ သခင္ေယဇူးဘာျပန္ေျပာသလဲ ဆိုေတာ့က ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားကို အျခားေသာ ၿမိဳ႕ရြာတို႔၌ ငါေဟာေျပာ ရမည္။ ထိုသို႔ အလို႔ငွာ ငါ့ကို ေစလြတ္လွ်က္ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ ဂါလီလီယာ ျပည္ရွိ တရားဇရပ္တို႔၌ တရားေဟာလွ်က္ေန၏ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ အဲသလို ထြက္သြားတယ္ေပါ့ တျခားေနရာေတြကို။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ခုနေျပာတဲ့ အထဲမွာေတာ့ ပါၿပီေပါ့ေလ။ သံလုကား ၄း ၄၀ မွာ ေန၀င္ေသာအခါ အနာေရာဂါစြဲသူတို႔၏ အေဆြခင္ပြန္းအေပါင္းတို႔သည္ ထိုလူနာတို႔ကို အထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုလူနာအသီးသီးတို႔အေပၚ၌ လက္ေတာ္ကို တင္ေတာ္မူသျဖင့္ အနာေရာဂါကို ၿငိမ္းေစေတာ္မူ၏ ဆိုတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ခမည္းေတာ္ဘုရားဟာ ျဖင့္ သားေတာ္ ဘုရားကို ေစလႊတ္တာဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူသားအားလံုးကို ကုသေပးဖို႔။ ဘာေတြ ကုသေပးမလဲ။ အားလံုးေသာေရာဂါေတြ ကာယျဖစ္တဲ့ ေရာဂါ စိတ္ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါ ၀ိညာဥ္ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါ၊ နတ္ဆိုး ညင္းပန္းတဲ့ ေရာဂါ အားလံုးကို ဖယ္ထုတ္ေပးဖို႔ ကုသေပးဖို႔ သခင္ေယဇူး ဆင္းၾကြလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ နတ္ဆိုးေတြကို နင္ထုတ္ေပးဖို႔လဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာယစိတ္ ၀ိညာဥ္အတြက္ ဆရာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးဟာ လက္ေတြ႔ ျပသတာ ကၽြန္ေတာတို႔ၾကားတယ္။ က်မ္းစာေတာ္မွာလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားဖူးတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္းပဲ သခင္ေယဇူးက သူ႔ကိုယံုၾကည္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေထာပဏာ ျပဳတာေတြ႔ရတယ္။ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းကို ယံုၾကည္တဲ့သူေတြ၊ သခင္ေယဇူးရဲ႕ တန္ခိုးကို ယံုၾကည္တဲ့ သူေတြ၊ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို သိမွတ္ယံုၾကည္တဲ့ သူေတြကို သခင္ေယဇူးက အၿမဲတမ္း ခ်ီးမြမ္းေထာပဏာျပဳသလို ကူညီမႈလဲ ျပဳပါတယ္လို႔။

    သခင္ေယဇူးဟာ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိပါတယ္။ ကေန႔နားဆင္သူရဲ႕ အနားမွာလည္း ရွိတယ္။ အခန္းထဲမွာလည္း ရွိေနတယ္ဆိုတာ ကို ယံုၾကည္ပါ။ အဲသလို သခင္ေယဇူးဟာ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိတယ္ ကိုယ္ဘယ္မွာပဲ ရွိရွိ သခင္ေယဇူးဟာ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ အေလ့အက်င့္၊ ကိုယ့္နားမွာ ရွိတဲ့ သခင္ေယဇူးနဲ႔ အတူ စကားေျပာတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ကို လုပ္ပါ။ ဘာေတြေျပာရမလဲ ဆိုေတာ့က ဥပမာအားျဖင့္

နံပါတ္ ၁

ကိုယ္ေတာရွိတယ္ဆိုတာကို သိရွိလက္ခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို အကူအညီေတာင္းပါ။

နံပါတ္ ၂

ကိုယ္ေတာ္ေျပာေနတဲ့ စကားေတြကိုလည္း အၿမဲတမ္းၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေတာင္းခံပါ။

နံပါတ္ ၃

မိမိရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္း တစ္ေယာက္စီရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း ဒိထက္ပိုၿပီးတဲ့ေနာက္ ႀကီးမား လာဖို႔အတြက္ ေတာင္းပါ။

နံပါတ္ ၄

လူေတြကို တကယ့္ ႏွလံုးသားထဲကေန ခြင့္လႊတ္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ကို တပည့္ေတာ္ကို ေပးပါလို႔ ေတာင္းပါ။

နံပါတ္ ၅

ကၽြန္ေတာ္တို႔စီမွာ ရွိတဲ့ မေကာင္းတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ခါးသီးတဲ့ ရန္တုတ္ျပန္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကို တပည့္ေတာ္စီကေန ဖယ္ထုတ္ေပးပါလို႔ ေတာင္းပါ။

နံပါတ္ ၆

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တုိင္ စကားနဲ႔ပဲ ျဖစ္ေစ စိတ္နဲ႔ပဲ ျဖစ္ေစ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျဖစ္ေစ ထိခုိက္မိတဲ့ သူေတြ အတြက္ အခြင့္ေတာင္းပါ။

နံပါတ္ ၇

ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ ကုသမႈကို အဟန္႔အတားျပဳတဲ့ အရာအားလံုးကို တပည့္ေတာ္ထံကေန ဖယ္ထုတ္ေပးေတာ္မူပါ လို႔ေတာင္းခံပါ။

နံပါတ္ ၈

အတၱစိတ္ေတြ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ စိတ္ေတြကို ကၽြႏ္ုပ္ထံမွ ဖယ္ရွားေပးေတာ္မူပါလို႔ သခင္ေယဇူးကို ေတာင္းခံပါ။

နံပါတ္ ၉

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ပင့္ယူျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ပင့္ယူတာ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးကို ပင့္ယူေသာတပည့္ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူး၏ တန္ခိုးကို ျမင္ေတြ႔ ျမည္းစမ္းႏိုင္ေစေတာ္မူပါ လို႔လဲ ေတာင္းခံလို႔ရတယ္။

နံပါတ္ ၁၀

တပည့္ေတာ္တို႔ကို မေျပာရႊင္ေစတဲ့ အေတြးေတြ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ အတၱ ဆႏၵစိတ္ေတြ စိတ္ဓာတ္က် ေစတဲ့ စိတ္ေတြ အထီးက်န္တဲ့ စိတ္ေတြ ခါးသီးတဲ့ စိတ္ေတြ ဒီအရာေတြ အားလံုးကို ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ကုသေပးးေတာ္မူၿပီးတဲ့ ေနာက္ ၀မ္းေျမာက္ေသာ အသက္တာကို ရွင္သန္ႏိုင္ေစဖို႔ ဆုေတာင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြ ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း အသက္တာကို ရွင္သန္တဲ့အခါမွာ မေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ေန႔တြင္ ရွိတယ္ စိတ္ဓာတ္က်တဲ့ ေန႔ေတြရွိတယ္။ အထီးက်န္ဆန္ ခံစားရတဲ့ စိတ္ေတြ ရွိတယ္။ စိတ္ဆိုးတဲ့ ေန႔ေတြ ရွိတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ နဲ႔ အတူရွိေနလို႔ ရွိရင္ ဒါေတြအားလံုးဟာ ကင္းရွင္းၿပီး ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရြင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နံပါတ္ ၁၁

တည့္ေတာ္တို႔ ၀မ္းနည္း အားငယ္တဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေတာ္ တပည့္ေတာ္နဲ႔ ရွိေတာ္မူၿပီး ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ေပးေတာ္မူပါ။

နံပါတ္ ၁၂

တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္စိတ္ ႏွလံုး သံုးပါးထဲကို ၀င္ေရာက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ ေရာဂါ အားလံုးကို ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ တန္ခိုးေတာ္နဲ႔ ကုသ ေပ်ာက္ကင္းေစေတာ္မူပါလို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သခင္ေယဇူးစီမွာ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဆုေတာင္းပါ။ စီမုန္ရဲ႕ ေယာကၡမကို ျပန္က်န္းမာေစသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လည္းပဲ သခင္ေယဇူးဟာ က်န္းမာၿပီး ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုးေသာ နားဆင္သူေတြ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

Add new comment

5 + 4 =

Please wait while the page is loading