ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔

    ကေန႔က်မ္းပိုဒ္က သခင္ေယဇူးဟာ ဂါလီလီယာ ျပည္နယ္ ကာဖာနာအုမ္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ ဥပုသ္ေန႔မွာပဲ တရားဇရပ္ထဲ၀င္ၿပီး ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့က ဥပုသ္ေန႔မွာ တရားဇရပ္ သို႔မဟုတ္ ဘုရားေက်ာင္းကိုလာၾကတဲ့ သူေတြအားလံုးဟာ တရားေတာ္ကို ၾကားနာဖို႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ ဘုရားတရားကိုင္းရိႈင္းၾကတဲ့ သူေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို ပုဂိၢဳလ္ေတြကိုပဲ ေဟာေျပာလို႔ရွိရင္ေတာ့ ပိုၿပီးတဲ့ေနာက္ နားထဲ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ဘုရားေက်ာင္းလာတယ္ ဆိုကတည္းက သူတို႔ဟာ တကယ့္ကို ဘုရားတရားစိတ္ရွိလို႔ လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔လာဘို႔အတြက္ ဒီအခ်ိန္အခါဟာ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းကန္ လာတက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ သူတို႔အတြက္ ၀ိညာဥ္ေရး ခြန္းအားျဖစ္ေစတဲ့ ေဟာေျပာ သြန္သင္ျခင္းကို ေျပာျပတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္း လာတက္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေရခံေျမခံဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၾသ၀ါဒ ေကာင္းေကာင္းေပးလိုက္လို႔ရွိရင္ မ်ားစြာေသာ တိုးတက္မႈ သို႔တည္းမဟုတ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရရွိမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သခင္ေယဇူးဟာ ကာဖာနာအုမ္ေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဥပုသ္ေန႔မွာ ဘုရားေက်ာင္းကန္ထဲမွာ ဆံုးမၾသ၀ါဒကို ေပးတယ္။ အဲဒီေန႔မွာ သူ႔ရဲ႕ ေဟာေျပာမႈဟာ တျခားေန႔ေတြထက္ ထူးထူးျခားရွိတယ္။ ဘာထူးျခားမႈရွိသလဲဆိုေတာ့ သာမန္လူတစ္ေယာက္ေဟာတာနဲ႔ မတူဘူး။ သူေဟာတဲ့အတိုင္း အာဏာရွိတယ္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္အတိုင္း ဘုရားသာလွ်င္ လုပ္ႏိုင္ေျပာ ႏုိင္တဲ့ အေနအထားတစ္ခုနဲ႔ ေဟာေျပာေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ပိုင္ဆုိင္မႈေပါ့ေလ။ သူပိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားနဲ႔ သူေဟာေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ ပရိတ္သတ္ေတြက သူ႔ကို နားေထာင္ၾကတယ္။ သခင္ေယဇူးေဟာေျပာတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ညစ္ညဴးတဲ့ နတ္ဆိုးစြဲေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ နတ္္ဆိုးဆိုတာ သခင္ေယဇူးရွိတဲ့ ေနရာ လိုက္လိုက္ၿပီးေတာ့ ေႏွာက္ယွက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေပါ့။ သခင္ေယဇူး တရားေဒသနာေတာ္ကို ေကာင္းေကာင္းေဟာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ နတ္ဆိုးဖမ္းစားျခင္းခံရတဲ့ လူတစ္ေယာက္က ထေအာ္တယ္။ ဘာေအာ္လဲ ဆိုေတာ့ နာဇရက္ၿမိဳ႕သားေယဇူး ကိုယ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္နဲ႔ ဘယ္သို႔ဆုိင္သနည္း။ ကၽြႏ္ုပ္ကို ဖ်က္စီးျခင္းငွာ လာသေလာ့။ ေၾကာက္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္သူျဖစ္သည္ကို အကၽြႏု္ပ္သိပါ၏။ အဲဒီေနရာမွာ နတ္ဆိုးဟာ သခင္ေယဇူးက ဘယ္သူလဲဆိုတာ သိတယ္။ သခင္ေယဇူးဟာ ဘုရားျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ကို နတ္ဆိုးက သိတယ္၊ ေၾကာက္တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သန္႔ရွင္းေသာသူျဖစ္ပါ၏ ဟု ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ဟစ္ေၾကာ္ေလ၏။ နတ္ဆိုးက သိလည္းသိတယ္၊ ေၾကာက္လည္းေၾကာက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သခင္ေယဇူးက ဘာအမိန္႔ေပးလိုက္လဲဆိုေတာ့က တိတ္ဆိတ္စြာေနေလာ့၊ ထိုသူထဲမွ ထြက္သြားေလာ့လို႔ မိန္႔ေတာ္မူတဲ့ အခါက်ေတာ့ နတ္ဆိုးက ထိုလူစီကေန ထြက္သြားခဲ့တယ္ဆိုတာ ပရိတ္သတ္ေတြ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီေတာ့က လူအေပါင္းတို႔ဟာ မိန္းေမာေတြေ၀ၿပီးတဲ့ ေနာက္ ဤစကားသည္ အဘယ္သို႔ေသာ္စကားနည္း ဘယ္လိုမ်ားေျပာလိုက္တာလဲ ညစ္ညဴးေသာ နတ္ဆိုးကို အာဏာတန္ခိုးႏွင့္ မွာထား ၍ သူတို႔သည္ ထြက္သြားသည္ တကားဟု အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးေျပာဆို ၾက၏။ သူတို႔သည္ ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ နတ္ဆိုးဟာလည္း တစ္ခါတစ္ေလက်လို႔ ရွိရင္ နတ္ဆိုးက တစ္ေကာင္တည္းမဟုတ္ဘူး။ အံုနဲ႔ က်င္းနဲ႔ ဖမ္းစားတာေတြရွိတတ္တယ္။ တစ္ေကာင္းပဲ ျဖစ္ေစ၊ အံုနဲ႔ က်င္းနဲ႔ ျဖစ္ေစ သခင္ေယဇူးတစ္ခြန္းပဲ ေမာင္းထုတ္လိုက္လို႔ရွိရင္ ထြက္သြားရပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္းပဲ တကယ့္ ဘုရားတရားႀကိဳးစားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ယံုၾကည္ျခင္းရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္းပဲ သခင္ေယဇူး ေပးထားတဲ့ အခြင့္အာဏာ သခင္ေယဇူးရဲ႕ နာမေတာ္နဲ႔ ထြက္သြားေလာ့လို႔ ေျပာလို႔ရွိရင္ေတာင္မွပဲ ရတယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားေလး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ ရတယ္။ သခင္ေယဇူးရဲ႕ နာမည္ဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ တန္ခိုးႀကီးသလဲ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီေလာက္ရွိတယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ သင္ေယဇူးကိုယ္တိုင္က နတ္ဆိုးကို ဘယ္ေလာက္ႏိုင္နင္းသလဲ ဆိုတာ ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႔ ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ခု ေျပာျခင္တာကေတာ့ လူေတြ ဘုရားအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ပို၍ခိုင္မာလာဖို႔အေရးႀကီးတယ္။

    သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဘုရားရဲ႕ေနရာမွာ ဘုရားကို ယံုၾကည္ရမဲ့ အစား တျခားေသာ ယံုၾကည္မႈေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္လာတာလဲပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မ်က္စိေအာက္မွာ ေတြ႔ရတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက တစ္ဖက္မွာ မီးစ တစ္ဖက္က ေရမုတ္ ဆိုတဲ့ သူေတြလည္းေတြ႔ ရတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဘုရားလည္းရွစ္ခိုးတယ္။ နတ္အလုပ္ကိုလည္းလုပ္တယ္။ ပူေဇာ္ပသ မႈေတြလုပ္တယ္။ နတ္စားတယ္၊ ဘုရားလည္း ရွစ္ခိုးတယ္။ အဲလို ႏွစ္ခြ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ အဲလို ႏွစ္ခြ လုပ္တဲ့ လူဟာ နတ္ဆိုး ရဲ႕ လူပဲျဖစ္သြားတဲ့ အေနအထားေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားကို ယံုၾကည္လို႔ ရွိရင္ ဘုရားဘက္ ပါၿပီးတဲ့ ေနာက္ အဲဒီ နတ္ေတြကို အာလံုးစြန္႔မွ သာလွ်င္ ဒါဟာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမယ္။ အဲဒီလို ႏွစ္ခြ ကိုင္ထားလို႔မရဘူးဆိုတာကို သိဖို႔လိုတယ္။ ဒါဟာ ဘုရားအေပၚ ယံုၾကည္ျခင္းေပါ့တယ္လို႔ ေျပာရမယ္။ ဘုရားကို အစားထိုးယံုၾကည္တဲ့ ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးထဲမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘုရားတစ္ဆူအျပင္ မည့္သည့္အရာသတၱ၀ါကို မွ ဘုရားအမွတ္နဲ႔ ကိုးကြယ္ျခင္း မျပဳနဲ႔လို႔ ပါပါတယ္။ ဘုရားတစ္ဆူကိုပဲ ကိုးကြယ္ျခင္းျပဳရမယ္။ ဘုရားအမွတ္နဲ႔ ကိုးကြယ္ရမယ္။ ဒါဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမ်ားႀကီးသတိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

    အခုေခတ္မွာ ၀ိညာဥ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ထူးျခားတဲ့ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေတြ ေတြ႔ရတယ္။ ၀ိညာဥ္ကို ပူေဇာ္တာတို႔၊ ၀ိညာဥ္ကို ပသတာတို႔၊ ၀ိညာဥ္ကို ေခၚတာတို႔ ေဗဒင္ေတြ လကၡဏာေတြ စသည္ျဖင့္ ဒါေတြ လုပ္ၾကတာလဲ ေတြ႔ၾကရတယ္။ ဒါေတြဟာ ဘုရားပညတ္ေတာ္နဲ႔ အသင္းေတာ္ သြန္သင္ခ်က္နဲ႔ မလိုက္ဖက္ဘူး မကိုက္ညီဘူး။ ဘာသာတူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရွာင္ရမဲ့အရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ၾကေတာ့လည္း နတ္ဆိုးကို လံုး၀ အားကိုးၿပီးတဲ့ ေနာက္ ေလာကအသက္တာကို ေအာင္ျမင္ရင္ ၿပီးေရာ ႀကီးပြားေရးအတြက္ ပိုက္စံရဖို႔အတြက္ ခ်မ္းသာဖို႔အတြက္ နတ္ဆိုးကိုပဲ မွီခိုအားထားၿပီးတဲ့ ေနာက္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ တစ္နပ္စားလုပ္ေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္းပဲ ရွိေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားဖူးနား၀ ရွိတဲ့ Black Mass ေပါ့လ..ဒါဟာ နတ္ဆိုးကို လံုး၀ အားကိုးၿပီးတဲ့ ေနာက္ နတ္ဆိုးရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္တယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ တဒင္ဂ အားျဖစ္ေတာ့ ေအာင္ျမင္သလိုလို ဘာလုိလုိေပါ့ေလ ျမင္ရမယ္။ သို႔ေသာ္ အဆံုးသတ္မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို အဆံုးသတ္မဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို နားလည္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဟုိတစ္ခါက ေျပာသလိုေပါ့ေလ။ ေလာကမွာ ေနတဲ့ အခါက်လို႔ရွိရင္ မအိုေအာင္၊ မေသေအာင္၊ မနာေအာင္ ဘယ္သူမွ မလုပ္ႏိုင္ၾကဘူး။ နတ္ဆိုးလည္းပဲ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ဆိုေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးမလြဲသာ မေရွာင္သာ ႀကံဳေတြ႔ရမဲ့ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းက ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွာင္ခြင္းလို႔မရဘူး။

    သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘုရားကို အားကိုးျခင္းနဲ႔ နာမယ္၊ ဘုရားကို အားကိုးျခင္းနဲ႔ အိုမယ္၊ ဘုရားကို အားကိုးျခင္းနဲ႔ ေသသြားမယ္ ဒါပဲအေရးႀကီးတယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ေစမဲ့ လမ္းေၾကာင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ နတ္ဆိုးကို အားကိုးလည္းပဲ အိုမွာပဲ၊ နတ္ဆိုကို အားကိုးလည္းပဲ နာေနမွာပဲ၊ နတ္ဆိုးကို အားကိုးလည္းပဲ ေသေနမွာပဲ။ အဲသလိုမ်ိဳး နတ္ဆိုးကို အားကိုးၿပီးေသတဲ့ အလုပ္ဟာ ငရဲထဲကိုသြားဖို႔ပဲရွိတယ္။ ဒါေတြဟာ အင္မတန္လြယ္ကူတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ လို႔ စံုစမ္းျခင္းေတြ၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းေတြနဲ႔ လည္းပဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရင္ဆိုင္ရတတ္တယ္ေပါ့ေလ။ စံုစမ္းျခင္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရင္ဆိုင္ရမယ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘုရားနဲ႔ ေ၀းဖို႔ အေ၀းႀကီးကို တြန္းပို႔တာလဲ ရွိရင္ ရွိသလို အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို နတ္ဆိုးနဲ႔ နီးလာေအာင္ ဆြဲေနတဲ့ အရာေတြလဲပဲ ရွိတယ္။ ဒါကိုလည္းပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္က သတိထားရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ နတ္ဆိုးကို ႏိုင္တဲ့ ဘုရားကိုပဲ မွီခို အားထားလို႔ရွိရင္ မိမိကို နတ္ဆုိး မပိုင္ဆိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္သလို စံုစမ္ျခင္း ေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ခုခံႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္နင္းႏိုင္ဖို႔ ဘုရားစီက ခြန္အား အၿမဲတမ္းယူၿပီးတဲ့ ေနာက္ ဒီအိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း ကို ျဖတ္သန္းၿပီးတဲ့ ေနာက္ ထာ၀ရေကာင္းကင္ခ်မ္းသာကို ရရွိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔လို႔ အားေပးတိုက္တြန္းရင္းနဲ႔ ပဲ ဘုရားသခင္ သင္တို႔ အေယာက္တိုင္းစီကို ေကာင္းႀကီး မဂၤလာေပးေတာ္မူပါေစ။

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading