ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္။

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔...

   ေနာင္တရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ သခင္ေယဇူးစီကို လာၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ကေန ေျခေတာ္ရင္းက ရပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ငိုေၾကြးၿပီး သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေျခေတာ္ကို သူ႔မရဲ႕မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ စိုရႊဲၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႔ရဲ႕ ဆံပင္နဲ႔ သုတ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေျခေထာက္ကို လည္းပဲ နမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆီေမြးနဲ႔ လိမ္းႀကံတယ္ဆိုတဲ့ ေနာင္တရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ အျပဳအမူကို ၾကည္ျ့ခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြလည္းပဲ မိမိရဲ႕ အျပစ္မ်ားအတြက္ ေနာင္တရဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ေျပာျပျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တရတာ ထက္ပိုးၿပီးတဲ့ ေနာက္ ဘာကို ၾကည့္ရမလဲဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရတာကို ေက်းဇူးတုန္႔ျပန္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေလး တစ္ခုလည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ေတြေျမာက္မ်ားစြာ ျပဳမိေသာ္လည္းပဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ ႀကီးမားလြန္းတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေတာင္မွ ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းသလဲဆိုတာကို ဒီအမ်ိဳးသမီးရဲ႕ မ်က္ရည္နဲ႔ ရတဲ့ ေနာင္တ ဒီအမ်ိဳးသမီးရဲ႕ တုန္႔ျပန္တဲ့ ေျခေထာက္ကို ဆံပင္နဲ႔ သုတ္တယ္၊ ဆီေမြးနဲ႔ လိမ္းတယ္ ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေနာင္တဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။

   ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ တစ္ခါတေလက်လို႔ရွိရင္ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔ မျဖစ္ပဲနဲ႔ သခင္ေယဇူး စီမုန္ကို ေျပာသလို ငါသည္ သင့္အိမ္ထဲသို႔ ၀င္ေသာအခါ ငါ၏ေျဖမ်ားကို ေဆးရန္ပင္ ေရကို မေပးဘူး။ သို႔ေသာ္ အဲဒီ မိန္းကေလးက ေရမဟုတ္ဘူး မ်က္ရည္နဲ႔ သူ႔ေျခေထာက္ကို ေဆးတယ္။ မင္း ငါ့ကို ဘယ္တုန္းကမွ မနမ္းခဲ့ဘူး။ သူမဟာ ငါ၀င္လာတဲ့ အခ်ိန္ကေနစၿပီး ငါ့ရဲ႕ေျခေထာက္ကို အဆက္မျပတ္ နမ္းတယ္။ ေခါင္းကို နမ္းတာမဟုတ္ဘူး ေျခေထာက္ကို ေတာင္နမ္းတယ္။ မင္းဟာ ငါ့ရဲ႕ ဦးေခါင္းကို ဆီနဲ႔ တစ္ခါမွ မလိမ္းခဲ့ဘူး။ သို႔ေသာ္ သူမဟာ ငါ့ဦးေခါင္း နဲ႔ ေျခေထာက္ကို ဆီေမြးနဲ႔ လိမ္းတယ္ ဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေလးေပါ့ေလး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ခုနက အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔လား သို႔တည္းမဟုတ္ စီမုန္ကဲ့သို႔လားဆုိတာ မိမိကိုယ္ရွင္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို  ျပင္ဆင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေနာက္ဆံုးမွာ ဘာေတြ႔ရသလဲ ဆိုေတာ့က သင့္၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သင့္ကို ကယ္တင္ၿပီ ၿငိမ္သက္စြာ သြားေလာ့လို႔ အမ်ိဳးသမီးအား သခင္ေယဇူး ေျပာသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းပဲ အဲသလို အမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔ ေနာင္တယူၿပီး ေက်းဇူးသိခဲ့မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို လႊတ္ေျမာက္ေစၿပီး ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   ဒီေနရာမွာ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသလို ေက်းဇူးတုန္႔ျပန္ျခင္းအေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ႏိုင္တဲ့ သခင္ေယဇူးကို ယံုၾကည္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တယူတဲ့ သူေတြအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္းတဲ့ အေနအထားကို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိိေစဖို႔ဟာ အာပတ္ေျဖျခင္း စကၠရမင္တူးကို ထားေပးတဲ့ ဘုရားသခင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်းဇူးတင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရဟႏၱာေတြ ဘယ္လိုေျပာသလဲဆိုေတာ့က တကယ့္နာက်င္ျခင္း ေကာင္းမြန္စြာ စြဲၿပီးတဲ့ ေနာက္ အေကာင္းဆံုးအာပတ္ေျဖျခင္းကို ျပဳတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ အဲဒီအာပတ္ေျဖ ၿပီးၿပီးျခင္းေသရင္ ေကာင္းကင္ကို တန္းၿပီးတဲ့ ေနာက္ ေရာက္တယ္လို႔ ရဟႏၱာေတြေျပာပါတယ္။ ဆိုလိုတာကောတ့ ေကာင္းေသာ နာက်င္ျခင္း၊ ေကာင္းေသာ အာပတ္ေျဖျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ႀကီးမားပါတယ္ ဆိုတာကို ေျပာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြ မၾကာခဏ အာပတ္ေျဖရင္ ေျဖမယ္၊ ၾကာမွအာပတ္ေျဖရင္လည္း ေျဖမယ္ ဘယ္လိုပဲ ေျဖေျဖ အေကာင္းဆံုးေသာ အာပတ္ေျဖျခင္း စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တယူၿပီးတဲ့ေနာက္ နာက်င္ျခင္းဆြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ အာပတ္ေျဖဖို႔ သည္သာလွ်င္ အေရးႀကီးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အႀကံ ျပဳခ်င္တာက ေကာင္းေသာအာပတ္ေျဖျခင္းကို မၾကာခဏျပဳပါ။ မ်ားစြာေသာ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ျခင္းဟာ မ်ားစြာေသာ ခ်စ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ယံုၾကည္ၾကဖို႔ကိုလည္းပဲ ဒီေနရာမွာ ေျပာထားလွ်က္ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရတဲ့ အျပစ္ရွိသူအမ်ိဳးသမီးဟာျဖင့္ရင္ သခင္ေယဇူးကို ေက်းဇူးတင္ဆပ္သလို အဲဒီႀကီးမားတဲ့ အခြင့္အေရးကို ရရွိတဲ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔တေတြလည္းပဲ ေနာက္ေႏွာင္ကို အျပစ္သို႔ မေရာက္ရွိရေလေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုတဲ့ ကတိ၀န္ခံခ်က္နဲ႔အတူ အေကာင္းဆံုးတစ္ေန႔တျခား မိမိကိုယ္ကို ပိုၿပီးတဲ့ေနာက္ ေလာကရဲ႕ အလင္း ေလာကရဲ႕ ဆား သန္႔ရွင္းေသာအသက္တာျဖစ္ဖို႔ အာပတ္ေျဖၿပီးတိုင္းၿပီးတိုင္းမွာ ပို၍တိုးတက္မႈေလးေတြ ရွိႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားၾကပါ။ ႀကိဳးစားႏိုင္ၾကရေအာင္လည္းပဲ ဘုရားသခင္ထံ လိုအပ္ေသာေက်းဇူးေတာ္ကို ေတာင္းခံၾကပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာျခင္း ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္သည္ သည္တို႔ႏွင့္ ရွိပါေစ။

Add new comment

1 + 19 =

Please wait while the page is loading