ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေတာ္

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမင္ႏွမအေပါင္းတို႔…
    လူ႔ဘ၀မွာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ၀မ္းနည္းျခင္းႏွစ္ခုဟာ ေခါင္းနဲ႔ ပန္းလုိ ဒြန္တြဲလွ်က္ေနပါတယ္။ အခ်ိန္အားျဖင့္လည္းပဲ ခြဲျခားမႈ ရွိပါတယ္။ သခင္ေယဇူးနဲ႔ အတူေနတဲ့အခါ၊ သခင္ေယဇူးနဲ႔ အတူေပါင္းစပ္ႏိုင္တဲ့အခါ၊ သခင္ေယဇူးနဲ႔အတူ ပြဲေတာ္က်င္းပႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ရွိသလို သခင္ေယဇူးနဲ႔အတူ ကားတုိင္ထမ္းရမယ့္ အခ်ိန္ဟာလည္းပဲ  ရွိပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တို႔ရဲ႕ အဓိက က်င့္စဥ္ ၃ ခု ရွိပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့က ဆုေတာင္းျခင္း၊ ၿခိဳးၿခံ၀ါေရွာင္ျခင္းနဲ႔ အလွဴဒါန ျပဳျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ၿခိဳးၿခံ၀ါေရွာင္ျခင္းဟာလည္းပဲ ပါရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ မိမိရဲ႕ အျပစ္ဒဏ္ကို ဆပ္ေျဖတဲ့ ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ေစ၊ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျဖစ္ေစ လုပ္ၾကရပါတယ္။ အလွဴဒါန ေပးေ၀ျခင္းသည္ဟာလည္းပဲ ၿခိဳးၿခံျခင္းနဲ႔ ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိပါတယ္ဆိုတာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ ၿခိဳးၿခံျခင္း ၀ါေရွာင္ျခင္းဟာ ဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ အလွဴဒါန ေပးေ၀ျခင္းတို႔မွာ ႏွစ္ခုစလံုးမွာ ေပါင္းစပ္လွ်က္ရွိေနတာကို သိရွိရပါတယ္။ ဘ၀တစ္ခုမွာ အေပါင္းအႏုတ္ သို႔တည္းမဟုတ္ ၀မ္းသာျခင္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ေရာစပ္လွ်က္ရွိေနပါတယ္။ မဂၤလာေဆာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ သတိုး သမီး သတိုးသားေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ ၀မ္းေျမာက္ၾကသလို မိသားစုဘ၀ လက္တြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ တည္ေဆာက္တဲ့ အခါက်ျပန္ေတာ့လည္းပဲ ခက္ခဲမႈေတြ ဒုကၡ သုကၡ ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းရတတ္ပါတယ္။ ထို႔နည္းတူစြာပဲ ရဟန္းသိကၡာ ခံယူမဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဟာလည္းပဲ  မိမိရဟန္းသိကၡတင္တဲ့ ပြဲ႔ေန႔ဟာျဖင့္ရင္  ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္တဲ့ ပြဲ႔ေန႔တစ္ရက္ ျဖစ္ပင္ျဖစ္ျငားေသာ္လည္းပဲ ရဟန္းဘ၀ကို ရယူၿပီးတဲ့ ေနာက္ ရဟန္းဘ၀ကို ရွင္သန္ရတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ မ်ားစြာေသာ ခက္ခဲမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္တတ္ၾကပါတယ္။  ဒါ့ေၾကာင့္ ဘ၀တစ္ခုကို ရွင္သန္တဲ့အခါမွာ မတူညီတဲ့ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို လက္ခံၿပီးတဲ့ေနာက္ ျဖတ္သန္းၾကရတာႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
    ဒါေပမဲ့လို႔ အဲဒီမတူညီတဲ့ ျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခုစလံုးကို ရွင္သန္ တဲ့ေနရာမွာ သခင္ေယဇူး ပါရွိဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အၿမဲတမ္းး ေလ့က်င့္ၾကရမဲ့ အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးအၿမဲတမ္းပါ ပါေစေပါ့။ ဒုတိယ တစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ေ၀မွ်ခ်င္တာက ဘာလဲ ဆိုေတာ့က ဖာရီေဇဦးေတြရဲ႕ မေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေပါ့ေလ။ Flexible မျဖစ္ဘူးေပါ့။ မေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ မာေက်ာတယ္ေပါ့။ ဘယ္လိုမာေက်ာသလဲဆိုေတာ့ ဖာေရေဇဦးေတြဟာ ဓမၼေဟာင္းမွ ဓမၼေဟာင္းပဲ။ ဓမၼေဟာင္းကိုပဲ စြဲလမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ဓမၼေဟာင္း ရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ ယူဆခ်က္ ဓမၼေဟာင္းရဲ႕ အသက္တာကိုပဲ ျပည့္စံုတယ္လို႔ ယူဆၿပီးတဲ့ေနာက္ ခံယူထားၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္ေပါ့။ ဓမၼသစ္ကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ အခါ သခင္ေယဇူးကေနၿပီးတဲ့ေနာက္ သူတို႔ကို နားလည္လြယ္ေအာင္ သူတို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသံုးအေဆာင္တစ္ခုနဲ႔ နမူနာ ခိုင္းႏိုင္းျပသတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့က စပ်စ္ရည္ဘူးေဟာင္းနဲ႔ စပ်စ္ရည္ဘူးသစ္တို႔ ဒါဟာလည္းပဲ သူတို႔ ေန႔စဥ္သံုးတဲ့ ထိေတြ႔တဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔နားလည္လြယ္ေအာင္ေပါ့ေလ သာဓက နမူနာအေနနဲ႔ ျပျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေခတ္ သူတို႔အခ်ိန္ သူတို႔ေနရာမွာဆိုလို႔ရွိရင္  စပ်စ္ရည္ကို ပုလင္းထဲမွာ မထည့္ဘူး။ စပ်စ္ရည္ကို သားေရဘူးထဲမွာ ထည့္တယ္။ သားေရဘူးဆိုတာ သိတဲ့အတိုင္းပဲ က်ံဳ႕ျခင္း က်ယ္ျခင္းေတာ့ ရွိတယ္ေပါ့။ ဒါဟာ ပုလင္းနဲ႔ေတာ့ မတူဘူးေပါ့။ ဆိုေတာ့က အဲဒီ က်ံဳ႕ျခင္း က်ယ္ျခင္းရွိတဲ့ အေနအထားတစ္ခုမွာ စပ်စ္ရည္အသစ္ကို သားေရဘူး အသစ္ထဲမွာပဲ ထည့္လို႔ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့က သူဟာ စပ်စ္ရည္ဘူးအသစ္က က်ံဳ႕ျခင္း က်ယ္ျခင္း စြမ္းအင္ရွိေသးတယ္။ စပ်စ္ရည္အသစ္ဟာလည္းပဲ ျပင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ တြန္းကန္အားရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စပ်စ္ရည္အသစ္ကို စပ်စ္ရည္ဘူး အသစ္မွာပဲ ထည့္တာအေကာင္းဆံုးပဲ။ အကယ္၍သည္သာလွ်င္ စပ်စ္ရည္ အေဟာင္းဆိုတာကေတာ့ က်ံဳ႕ျခင္းေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး က်ယ္လို႔မရေတာ့ဘူး ေဟာင္းသြားၿပီဆိုေတာ့ က်ယ္မယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ ေပါက္ထြက္ရံုပဲ ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီစပ်စ္ရည္ဘူးအေဟာင္းထဲမွာ စပ်စ္ရည္အသစ္ကို ထည့္ရင္ သားေရးဘူး အေဟာင္းဟာ ေပါက္ထြက္ရံုပဲ ရွိမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သားေရဘူး အေဟာင္းထဲမွာ စပ်စ္ရည္ အေဟာင္းပဲ ထည့္ သင့္တယ္ဆိုတာကို သာဓက အေနနဲ႔ သခင္ေယဇူးက နားလည္လြယ္ေအာင္ေျပာထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါက ဘာကို ခိုင္းႏႈိင္းသလဲဆိုေတာ့ ဓမၼသစ္ ဓမၼေဟာင္းကိစၥကို သခင္ေယဇူးက ပညာေပးခိုင္ ႏိႈင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္းဟာ ဓမၼသစ္ကို ညႊန္ျပတဲ့ အရာျဖစ္တယ္။ ဓမၼသစ္မွာ ျဖစ္လာမယ့္ဟာကို ဓမၼေဟာင္းက ညႊန္ျပတယ္။ ထို႔နည္းတူစြာပဲ ဓမၼသစ္ဟာလည္းပဲ ဓမၼေဟာင္းက ညႊန္ျပတဲ့ အရာေတြကို ၿပီးျပည့္စံုတယ္။ ဆိုေတာ့က ဓမၼသစ္ေရာ ဓမၼေဟာင္းေရာ ႏွစ္ခုေပါင္းမွသာလွ်င္ အားလံုးဟာ ျပည့္စံုမွာျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဓမၼေဟာင္းေရာ ဓမၼသစ္ေရာ ႏွစ္ခု စလံုးပါ ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ သံမာေတဦး ၁၃း ၅၂ မွာ သခင္ေယဇူး ဘာေျပာထားသလဲဆိုေတာ့က ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မိမိဘ႑ာထဲက အထူးထူးအျပားျပားေသာ အသစ္အေဟာင္းတို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေသာ အိမ္ရွင္နဲ႔ တူ၏ လို႔ေျပာထားတယ္။ အေဟာင္းနဲ႔ အသစ္အတူတူရွိတဲ့ ဘ႑ာထဲမွာ အေဟာင္း ေကာ အသစ္ေကာ ေရာေနတယ္။ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ သြားတယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အေဟာင္းေကာ အသစ္ေကာ လက္ခံၿပီး ပိုင္ဆိုင္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ သြားျခင္းျဖစ္ရမယ္။ ဓမၼသစ္ဟာလည္းပဲ ဘာလဲဆိုေတာ့က ဓမၼသစ္သည္ ဓမၼေဟာင္း ထဲမွာ ၀ွက္ကြယ္ေနၿပီးတဲ့ေနာက္ ဓမၼေဟာင္းသည္ ဓမၼသစ္ကို ေဖာ္ျပတယ္။ ဓမၼသစ္ဟာ ဟိုးဓမၼေဟာင္းထဲမွာ ၀ွက္ကြယ္ေနတယ္။ ဓမၼေဟာင္းက်ျပန္ေတာ့လည္း ၀ွက္ ကြယ္ေနတဲ့ ဓမၼသစ္ကို ေဖာ္ျပေနတယ္ေပါ့ေလ။ ဓမၼေဟာင္းတစ္ခုတည္း ဒါမွ မဟုတ္လို႔ ရွိရင္ ဓမၼသစ္ တစ္ခုတည္းပဲ လက္ခံ ထားမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ မျပည့္စံုဘူး။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဓမၼေဟာင္းေရာ ဓမၼသစ္ေရာ အားလံုးကို လက္ခံတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားေတြ အေနနဲ႔ ဒါကို သိရွိဖို႔အတြက္ ေ၀မွ်ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

Add new comment

2 + 5 =

Please wait while the page is loading