ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေတာ္

ပညာသတိရွိေသာအပ်ိဳကညာ ငါးဦးနဲ႕ ပညာသတိမရွိေသာ အပ်ိဳကညာငါးဦးအေၾကာင္း။

Add new comment

7 + 1 =

Please wait while the page is loading