ေန႕စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေတာ္

တမန္ေတာ္ႀကီး ဘာသလိုေမဦရဲ႕ပြဲေန႕တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အဖဆရာေတာ္ ဂြ်န္ဆိန္းဟွီ၏တရားေဒသနာေတာ္ျဖစ္ပါတယ္

Add new comment

1 + 16 =

Please wait while the page is loading