ေန႔စဥ္ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္

တမန္ေတာ္ႀကီး ၁၂ ပါးကို ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္း

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔..

   ကေန႔သခင္ေယဇူး တပည္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေစလႊတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ တပည့္ေတာ္မ်ားအတြက္ သူတို႔သခင္ေယဇူးစီကေန ျမင္ရေတြ႔ရ သင္ယူသမွ် အားလံုးတို႔ကို ကေန႔သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ျပသရန္အတြက္ လုပ္ေ္ဆာင္ရန္အတြက္ သာသနာ ့လယ္ကြင္းထဲကို ေစလႊတ္ျခင္းခံရတဲ့အေၾကာင္းကို က်မ္းစာက ေျပာထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးအေနနဲ႔ သူတို႔ကို ႏွစ္ေပါင္းၾကာေအာင္ သြန္သင္ေပးတယ္။ သူတို႔ျမင္သာေအာင္ လက္ေတြ႔ျပသခဲ့တာေတြ ရွိတယ္။ အခုေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သာသနာ ့လယ္ကြင္းမွာ လက္ေတြ႔ သက္ေသခံျပသ ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးဘယ္လို ေဟာေျပာသလဲ။ ဘယ္လို ကုသမႈနဲ႔ သူမ်ားကို ဘယ္လို ကူညီေပးသလဲ ဆိုတာကို သူတို႔ၾကားနာ ျမင္ေတြ႔ၿပီး ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အခု သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပဲ လုပ္ေဆာင္ၾကရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလို ျမင္ေတြ႔ ၾကားနာျခင္းမရွိလို႔ ရွိရင္ ဘယ္လိုမွ တူေအာင္ ျပသလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာေနၾကျဖစ္တဲ့ ျပသျခင္း သင္ေပးျခင္း ျပဳ ျပင္ျခင္း္ဆိုတာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူႀကီးေတြ သက္ႀကီး ရြယ္အိုေတြ မိဘေတြ၊ ဒီသူေတာ္စင္ေတြ စသည္ျဖင့္ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ က်န္ေသာ ဘာမွ မသိေသးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အသိ နည္းေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ျပသႏိုင္ပါမွလွ်င္ သူတို႔ ကတဆင့္ ဆက္လက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ ေကာင္းတာမွန္တာေတြကို ဆက္လက္ၿပီး ဆင့္ပြားျပသႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍သည္သာလွ်င္ လူႀကီးေတြ၊ မိဘေတြ၊ သူေတာ္စင္မ်ားေတြ၊ ဆရာဆရာမမ်ားေတြသည္ဟာ ျဖင့္ရင္ သြန္သင္မႈ ျပသမႈ အားနည္းသြားလို႔ရွိ္ရင္ က်န္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္နဲ႔ အနာဂတ္သည္ အင္မတန္မွ ပ်က္ဆီး ယိုယြင္း စရာအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တရားခံသည္ ဘယ္သူလဲဆိုေတာ့က တာ၀န္ရွိသူ လူႀကီး မိဘ ဆရာဆရာမ သူေတာ္စင္မ်ားေတြသည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ သခင္ေယဇူးကဲ့သို႔ ေဟာေျပာသြန္သင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သခင္ေယဇူးကဲ့သို႔ သာသနာျပဳ ႏုိုင္ဖို႔ိဆိုတာ သခင္ေယဇူးစီမွာ သင္ယူေလ့လာၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ စကၠရမင္တူးေတြကို ေလးေလးနက္နက္ ခံယူျခင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ သက္ေသခံခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေလာကရဲ႕ အလင္း ေလာကရဲ႕ ဆား အသက္တာဟာ ပို၍ ပီျပင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယဇူးစီမွာ အဲသလို အနီးက သင္ယူသိရွိပါမွသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သက္ေသခံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကေနၿပီးတဲ့ေနာက္ သခင္ေယဇူးကို မသိလို႔ရွိရင္ သခင္ေယဇူးရဲ႕ အေၾကာင္းကိုလည္းပဲ မသိလို႔ရွိရင္ ဘယ္လိုမွ သခင္ေယဇူး ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ အေနအထားတစ္ခုကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ သခင္ေယဇူးနဲ႔ သိဖို႔လိုတယ္၊ နီးနီးကပ္ကပ္ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ခုနက ေျပာတဲ့အတိုင္းပဲ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ဖူးရမယ္။ က်မ္းစာေတြကို ဖတ္ရမယ္။ စကၠရမင္တူးေတြကို ေလးနက္စြာျဖင့္ ခံယူရမယ္။ ပညတ္ေတာ္ေတြ က်င့္၀တ္ေတြကို လိုက္နာရမယ္။ မဂၤလာ ရွစ္ပါးကို ေလ့လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆည္းပူးၾကရမယ္ စသည္ျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သြန္သင္ျခင္း အသင္းေတာ္ရဲ႕ သြန္သင္ျခင္းေတြကို တကယ့္ကို ေလးေလးနက္နက္ အေသြးထဲအသားထဲ စိမ့္၀င္ပါရွိပါမွ သာသနာ ့လယ္ကြင္းမွာ ေလာကထဲမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဒီေလာကဆား ေလာကအလင္း အသက္တာကို ပီျပင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   ဒုတိယတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ သခင္ေယဇူးဟာ သူ႔ရဲ႕ တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြ သာသနာ ့လယ္ကြင္းသြားတဲ့အခါမွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲ သြားဖို႔ ဘာမွလည္းယူမသြားဖို႔အတြက္ မွာၾကားထားတာကိုလည္းပဲ သတိနဲ႔ နားေထာင္ေထာက္ရႈၾကဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူေတြဟာ သူတို႔ကို ရိုးသားတဲ့ လူေတြ ဆင္းရဲတဲ့ လူေတြအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ ႏိုင္ၾကဖို႔ဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါဟာ သာသနာျပဳျခင္းရဲ႕ အခ်က္တစ္ခ်က္လည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍သာ လူေတြဟာ သူတို႔ကို စီးပြားေရးသမားနဲ႔ မွားေနမယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ ျပန္က် ေစ်းသည္မ်ားနဲ႔ မွားေနမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ သူလွ်ိဳ သူပုန္မ်ားနဲ႔ မွား ေနမယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ ရုပ္ရွင္ မင္းသမီး မင္းသားမ်ားနဲ႔ မွားေနမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ မ်ားနဲ႔ မွားေနတယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ သူတို႔ရဲ႕ သာသနာျပဳ ျခင္းသည္ဟာ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးကို ေျပာတာပါ။ တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားေတြကို သခင္ေယဇူးရဲ႕ တပည့္ေနာက္လိုက္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ ေစဖို႔သခင္ေယဇူးက ဆႏၵရွိပါတယ္။ သခင္ေယဇူးကဲ့သို႔ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာအလုပ္ကို လုပ္တယ္ဆိုတာကိုလညး္ပဲ ထိေတြ႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနနဲ႔ ျမည္းစမ္းခံစားဖို႔အတြက္ ဒါဟာလည္းပဲ အေရးႀကီးတဲ့ အရာေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလို သာသနာျပဳျခင္းျဖင့္ လူေတြရဲ႕ ေလးစားျခင္း မကေသးဘူး လူေတြရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းကို လညး္ပဲခံရမွာ ျဖစ္သလို ဘုရားသခင္စီကလည္း လံုေလာက္တဲ့ အင္အားေက်းဇူးေတာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါမွမဟုတ္လို႔ရွိရင္ လူေတြရဲ႕ ေလးစားျခင္းလည္း ရမွာမဟုတ္ဘူး လူေတြရဲ႕ ေထာက္ပံကူညီျခင္းလည္း ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဘုရားသခင္စီကလည္း လံုေလာက္တဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ရရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါတယ္လို႔။ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုလည္းပဲ ဘုရားသခင္ထံ ျပန္လည္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ တင္ျပၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တင္ျပရံုတင္မကေသးဘူး ဘုရားသခင္ကလည္းပဲ သိပါတယ္။ သူတို႔ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲ။ ဘယ္လိုအသက္တာကို ရွင္သန္ေနသလဲ ဆိုတာကိုလည္းပဲ ေျဖရွင္းရမဲ့ ကိစၥေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္လို႔။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာကို ခံၿပီးတဲ့ သူတိုင္း ခရစၥမာအားေပးျခင္း မဂၤလာကို ခံယူၿပီးတဲ့ သူတိုင္ သူေတာ္စင္တိုင္း သူေတာ္စင္ တစ္ေယာက္စီ တစ္ေယာက္စီတိုင္း သခင္ေယဇူးကို ထိေရာက္စြာ သက္ေသခံႏိုင္ၾကၿပီးတဲ့ ေနာက္ သခင္ေယဇူးရဲ႕ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းကိုလည္းပဲ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အားလံုးႀကိဳးစားဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာ သိရွိ နားလည္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လိုအပ္တဲ့ ေက်းဇူးအကူအညီမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ ဆက္လက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ ဆုေတာင္းၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းျခင္းပါတယ္။

 

Add new comment

2 + 3 =

Please wait while the page is loading