ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ကိုယ္ေတာ္ေရေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေတာ္မူျခင္း

ထို႔ေနာက္ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအစုအေ၀းတို႔ကို ျပန္လႊတ္ေတာ္မူစဥ္ မိမိတပည့္ေတာ္တို႔ကို ခ်က္ခ်င္းပင္ ေလွေပၚသို႔တက္ေစ၍ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ဘက္ဆိုင္းဒါးၿမိဳ႕သို႔ မိမိေရွ႕မွ ႀကိဳသြားႏွင့္ေစေတာ္မူ၏။ လူအစုအေ၀းတို႔ကို ျပန္လႊတ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေတာင္ေပၚ၌ ဆုေတာင္းရန္ၾကြသြားေတာ္မူ၏။ ညအခ်ိန္ေရာက္ေသာ္ တပည့္ေတာ္တုိ႔၏ ေလွသည္ အိုင္အလယ္တြင္ ရွိေနၿပီး ကိုယ္ေတာ္သည္ ကုန္းေပၚတြင္ တစ္ပါးတည္းရွိေနေတာ္မူ၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံုဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

2 + 0 =

Please wait while the page is loading