ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ပညာရွိမင္းသံုးပါးမ်ား သူငယ္တာ္ေယဇူးကို သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ပူေဇာ္ျခင္း။

ေဟရုတ္မင္းႀကီးလက္ထက္ ဂ်ဴဒီယာျပည္ ဗက္သလင္ဟင္ၿမိဳ႕တြင္ သခင္ေယဇူးကို ဖြားျမင္ေသာအခါ အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ မင္းပညာရွိႀကီးမ်ားသည္ ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၾက၏။ သူတို႔ကေမးျမန္းၾကသည္မွာ ယခုဖြားျမင္ေတာ္မူေသာဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔၏ ရွင္ဘုရင္သည္ အဘယ္မွာ ရွိေတာ္မူသနည္း။ ငါတို႔သည္ သူ၏ၾကယ္ကို အေရွ႕ျပည္၌ ျမင္ၾကရသည္ျဖစ္၍ သူ႕ကို ဖူးေမွ်ာ္ပူေဇာ္ရန္ ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္၏ဟု ဆိုၾက၏။...

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

14 + 4 =

Please wait while the page is loading