ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ေယာဟန္၏သက္ေသခံခ်က္။

ဤသက္ေသခံခ်က္မွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးက သင္သည္ မည္သူျဖစ္သနည္းဟု သူ႕ကို ေမးျမန္းေစျခင္းငွာ ေဂ်ရုစလင္ၿမိဳ႕မွ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ ေလ၀ီအမ်ိဳးအႏြယ္မ်ားကို ေစလႊတ္ေသာအခါ ေယာဟန္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္၏။ ေယာဟန္သည္ ထိန္၀ွက္ျခင္းမရွိပဲ မိမိသည္ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္ဟု အတိအလင္း ၀န္ခံေလ၏။ ထိုသူတို႔ကလည္း ဤသို႔ဆိုလွ်င္ သင္သည္ ဧလိယျဖစ္သေလာ့ဟု ေမးျမန္းၾကေသာ္သူက...။

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ္ပါ။

Add new comment

5 + 3 =

Please wait while the page is loading