ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

သိုးထိန္းမ်ား၏ သတင္းေကာင္းေျပာၾကားျခင္းအေၾကာင္း။

သူတို႔သည္ အလွ်င္အျမန္သြားၾကလွ်င္ မာရိယားႏွင့္ ဇူဇယ္ကို လည္းေကာင္း ႏြားစားခြက္၌ သိပ့္ထားေသာသူငယ္ကိုလည္းေကာင္းေတြ႔ ျမင္ၾက၏။ သိုးထိန္းတို႔သည္ ဤ ျဖစ္ရပ္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကေသာအခါ သူငယ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္လွ်င္း၍ မိမိတို႔အားေဖာ္ျပထားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္ေျပာၾက၏။ သိုးထိန္းမ်ားေျပာၾကားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကားရသူတိုင္းသည္ အံ့ၾသၾက၏...။

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

2 + 12 =

Please wait while the page is loading