ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ဘုရားသခင္၏ သိုးငယ္ေတာ္အေၾကာင္း။

ေနာက္တစ္ေန႔၌ မိမိထံသို႔ သခင္ေယဇူး ၾကြလာေတာ္မူသည္ကို ျမင္လွ်င္ ေယာဟန္က ေၾကြးေၾကာ္သည္ကား ဘုရားသခင္၏ သိုးငယ္ေတာ္ကို ၾကည့္ၾကေလာ့။ ေလာ့ကသားတို႔၏အျပစ္ကို ကယ္ခၽြတ္ေသာသူကို ၾကည့္ၾကေလာ့။ ငါ မရွိမွီ ရွိႏွင့္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ငါ့ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ ငါ့ေနာက္ၾကြလာမည္ဟု ငါဆိုခဲ့ေသာသူသည္ ဤသူျဖစ္သတည္း...။

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

16 + 4 =

Please wait while the page is loading