ေန႔စဥ္ဧဝံေဂလိတရားေဒသနာေတာ္

ဘုရားသခင္၏ သိုးငယ္ေတာ္အေၾကာင္း။

ေနာက္တစ္ေန႔၌ မိမိထံသို႔ သခင္ေယဇူး ၾကြလာေတာ္မူသည္ကို ျမင္လွ်င္ ေယာဟန္က ေၾကြးေၾကာ္သည္ကား ဘုရားသခင္၏ သိုးငယ္ေတာ္ကို ၾကည့္ၾကေလာ့။ ေလာ့ကသားတို႔၏အျပစ္ကို ကယ္ခၽြတ္ေသာသူကို ၾကည့္ၾကေလာ့။ ငါ မရွိမွီ ရွိႏွင့္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ငါ့ထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ ငါ့ေနာက္ၾကြလာမည္ဟု ငါဆိုခဲ့ေသာသူသည္ ဤသူျဖစ္သတည္း...။

အျပည့္အစံုနားဆင္ရန္ အသံဖိုင္ကို ႏွိပ့္ပါ။

Add new comment

2 + 7 =

Please wait while the page is loading